Quiz veiligheidssymbolen: weet u voldoende?

21-03-2018 In 2013 werd de norm ISO 7010 gelanceerd. De norm gaat dieper in op veiligheidssymbolen en is door NEN overgenomen als NEN-EN-ISO 7010. Het is inmiddels alweer vijf jaar verder. Tijd voor een kort testje! Weet u nog hoe het zit met de veiligheidssymbolen in openbare en kantoorgebouwen?

Test uw kennis

Omdat normen onderling niet strijdig mogen zijn, moest een aantal strijdige nationale normen (gedeeltelijk) worden ingetrokken óf, indien het een andere toepassing betreft, worden herzien.
In Nederland zijn enkele normen (gedeeltelijk) in strijd met NEN-EN-ISO 7010.

Probeer antwoord te geven op de vragen en lees vervolgens of u het bij het juiste eind heeft.

Is na de lancering van NEN-EN-ISO 7010 de NEN 3011 nog geldig?
Ja, NEN 3011 ‘Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte’ is herzien naar aanleiding van de publicatie van NEN-EN-ISO 7010. De herziene NEN 3011 bevat, naast ontwerprichtlijnen en informatie over toepassing, alleen nog de juiste symbolen en de symbolen waarin NEN-EN-ISO 7010 niet voorziet.

Geldt NEN 6088 ‘Brandveiligheid van gebouwen - Vluchtwegaanduiding' nog?
NEN 6088 ‘Brandveiligheid van gebouwen - Vluchtwegaanduiding - Eigenschappen en bepalingsmethoden’ is eind januari 2013 ingetrokken. Deze norm is opgenomen in de herziene versie van NEN 3011.

Is NEN 1414 als gevolg van de komst van de nieuwe norm in de revisie gegaan?
Ja, bij NEN 1414 ‘Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden’ is een aanvulling verschenen met de wijzigingen. NEN 1414/A1

Kent u (nog) een andere norm die als gevolg van NEN-EN-ISO 7010 wordt herzien?
NEN 1413 ‘Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen en in schema’s’ is op enkele punten herzien. Ook voor deze nationale norm is een aanvulling verschenen NEN 1413/A1. Deze symbolen maken onderdeel uit van de aanvraag van omgevingsvergunningen, volgens de indieningsvereisten opgenomen in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Er komt een wijzigingsblad voor degenen die deze norm al hebben aangeschaft. Daarop is inzichtelijk welke symbolen en referenties zijn gewijzigd.

Welke richting wijst de pijl op voor de vluchtrichting rechtdoor?
Was u voorheen gewend dat de pijl omlaag de richting aangaf voor de vluchtrichting rechtdoor, nu wijzen de pijlen omhoog.

Wat betekenen de kleuren groen, blauw, geel en rood bij de symbolen?
Groen staat voor evacuatie, blauw betekent gebod, geel is een waarschuwing en rood een verbod.

Meer over de Grafische symbolen

Op nationaal en internationaal zijn er verschillende normen voor het maken en gebruiken van de veiligheidstekens/grafische symbolen. Veel nationale veiligheidstekens zijn vervallen en opgenomen in de internationale norm. Begrijpelijk, maar het vergt enige uitleg. Gaat u naar www.nen.nl/symbolen voor de juiste versies en antwoorden op uw vragen.

Norm

NEN-EN-ISO 7010:2012 met symbolen ZIP en

Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens - Geregistreerde veiligheidstekens (inclusief sym...

This International Standard prescribes safety signs for the purposes of accident prevention, fire protection, health hazard information and emergency evacuation. The shape and colour of each safety sign are according to ISO 3864-1 and the design of t...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN 3011:2015 nl

Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte

NEN 3011 geeft voorschriften voor veiligheidskleuren en ontwerpprincipes voor het voorkomen van ongevallen, brandbestrijding, informatie over gevaren voor de gezondheid en evacuatie bij noodgevallen. In Europa is sinds januari 2013 ISO 7010, <em>Grap...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken