RI&E ontbreekt bij veel transportbedrijven

11-11-2014 De risico's die werknemers in de transportsector lopen, zijn lang niet altijd bekend bij hun werkgevers. Ook worden er onvoldoende maatregelen genomen om die risico's te beperken. Een RI&E ontbreekt vaak.

Dat blijkt uit de rapportage 2014 van de Inspectie SZW over de arbeidsomstandigheden in deze sector. Veel bedrijven blijken geen idee te hebben hoe vaak hun medewerkers te maken hebben met agressie of geweld, laat staan dat ze maatregelen hebben genomen. Een positieve uitzondering in de transportsector vormt het openbaar vervoer. Hier passen bedrijven wel de maatregelen toe om agressie en geweld tegen medewerkers tegen te gaan en maken ze werkstress bespreekbaar.

Minder slachtoffers

Het aantal slachtoffers van arbeidsongevallen in de deelsectoren wegvervoer en distributie daalt: 193 in 2010, 172 in 2011, 164 in 2012. De belangrijkste risico’s zijn hier aanrijd- en valgevaar. Bij een groot deel van dit soort ongevallen is een heftruck betrokken.

RI&E ontbreekt

Vooral kleinere transportbedrijven schieten volgens de Inspectie tekort in het naleven van de arbowetgeving. Bij ongeveer de helft van de inspecties constateerde de Inspectie een overtreding, zoals in veel gevallen het ontbreken of niet actueel zijn van een risico-inventarisatie en -evaluatie. Bedrijven die hun zaakjes niet op orde hadden, krijgen opnieuw een bezoek van de Inspectie.

Bron: www.arbo-online.nl

Eerder door u bekeken