RIVM adviseert over maximaal geluidsniveau bij muziekactiviteiten

23-04-2018 Openbaar toegankelijke locaties met versterkte muziek zouden bij muziekactiviteiten voor mensen vanaf 16 jaar een geluidsniveau van maximaal 102 decibel gemiddeld over een kwartier moeten hanteren. Voor kinderen zou dat nog lager moeten liggen.

Dat adviseert het RIVM aan het ministerie van VWS in het rapport "Advies maximale geluidsniveaus voor muziekactiviteiten".

Het blijkt onmogelijk maximale geluidsniveaus te adviseren die voor iedereen persoonlijk absoluut veilig zijn. De huidige regelgeving en handhaving beperkt zich vooral tot werknemer en de overlast voor omwonenden.

De Arbowet kent een aantal regels over geluid op de werkplek:

  1. Bij blootstelling aan een dagelijkse dosis boven de 80 dB(A) moet de werkgever gehoorbeschermers beschikbaar stellen.
  2. Bij dagelijkse blootstelling aan een dosis boven de 85 dB(A) zijn werknemers verplicht om gehoorbeschermers te dragen.
  3. Bij blootstelling boven de 85 dB(A) moet een Plan van Aanpak worden gemaakt.
  4. Als de grenswaarde van 87 dB(A) wordt overschreden (gemeten in het oor, dus rekening houdend met de gehoorbeschermers), moet er direct voor gezorgd worden dat het geluid onder deze grenswaarde wordt gebracht.

Normen voor oordopjes

Zo is er onder meer een Europese norm voor gehoorbescherming in de vorm van oordopjes: NEN-EN-352-2, Hearing protectors - General requirements-Part 2: Ear-plugs.

Bron: SDU


Meer informatie?
Wilt u meer informatie over het werk rondom de beschermingsmiddelen en/of meewerken aan de normen hiervoor, neemt u dan contact op met NEN Industrie & veiligheid. U kunt hier het commissiewerk bekijken. Of neem contact op met NEN Industrie & Veiligheid via e-mail: iv@nen.nl.

Eerder door u bekeken