Regels voor werken in de kou

07-02-2017 Een kleine 20 procent van de werknemers in Nederland heeft last van kou tijdens het werk. Dit kan leiden tot verlaagde productiviteit, minder kwaliteit en fysieke klachten. Volgens de Arbowet moet de werkgever voldoende maatregelen treffen om gezondheidsrisico’s van werken in de kou weg te nemen.

De werkgever moet volgens het Arbobesluit geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) ter beschikking stellen als werknemers gezondheidsklachten kunnen ondervinden door de lage tempratuur. In de cao voor de bouwnijverheid staat dat werken bij een gevoelstemperatuur van -6 graden Celsius niet verantwoord is. Werknemers hebben dan het recht om het werk in de buitenlucht neer te leggen. Exacte temperaturen staan niet in de Arbowet, maar kunnen wel in de arbocatalogus of cao staan.

Meer kans op ongelukken
In artikel 29 van de Arbowet staat dat werknemers hun werk mogen stilleggen als de werkgever geen maatregelen heeft getroffen terwijl er gevaar dreigt voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers.

Normen
NEN heeft enkele normen die kunnen helpen om werknemers te beschermen tegen de kou. Lees bijvoorbeeld eens EN 342 (beschermende kleding voor de kou) en EN 14058 (beschermende kleding voor een koele omgeving) en EN 511 (beschermende handschoenen tegen de kou).

Bron: www.rendement.nl

Eerder door u bekeken