Revisie OHSAS 18001!

11-03-2013 Momenteel wordt binnen ISO aan een voorstel gewerkt om OHSAS 18001 ‘Arbomanagementsystemen – Eisen’ om te zetten in een ISO-norm. Naar verwachting wordt het voorstel aangenomen en zal Nederland actief invloed uitoefenen op de inhoud van de toekomstige ISO-norm.

NEN richt een Nederlandse normcommissie op die betrokken is bij de ontwikkeling van deze norm. Belanghebbende partijen kunnen deelnemen aan de normcommissie.

Lidmaatschap normcommissie

Alle partijen die belang hebben bij de norm kunnen lid worden van de Nederlandse normcommissie. De normcommissie houdt zich bezig met de revisie van OHSAS 18001 in een ISO-norm.
Door deel te nemen aan de normcommissie kan:

  • Invloed worden uitgeoefend op de inhoud van de toekomstige ISO-norm
  • Bedrijfsmatig worden voorgesorteerd op de toekomstige ISO-norm
  • Kennis worden vergroot door kennisuitwisseling in de normcommissie
  • Kennis worden opgedaan over de achtergrond en interpretatie van de toekomstige ISO-norm (voordeel bij bijvoorbeeld certificatie)
  • Worden genetwerkt met andere belanghebbende partijen

Planning en aanpak

Op donderdag 11 april 2013, 10.00 – 12.30 uur bij NEN in Delft vindt de eerste normcommissie vergadering plaats. Tijdens deze vergadering wordt gesproken over het voorstel van ISO, de aanpak en de financiële bijdrage voor lidmaatschap aan de normcommissie. De revisie van OHSAS 18001 tot een ISO-norm zal naar verwachting twee jaar duren. In die periode zal de Nederlandse normcommissie actief zijn.

Aanmelden en meer over commissie OHSAS 18001

Meer informatie en aanmelding

Voor lidmaatschap aan de normcommissie kan contact worden opgenomen met ir. Mirjam van der Gugten (NEN Arbeid), 015 2 690 357 of arbeid@nen.nl.

Eerder door u bekeken