Risicobeheer nanomaterialen op de werkplek

02-08-2013 De zorgen over de mogelijke gevaren van nanodeeltjes voor de gezondheid en de veiligheid zijn groot. In veel werkomgevingen worden nanomaterialen gebruikt en verwerkt.

Daarom moet er speciale aandacht komen voor het risicobeheer van deze materialen op de werkplek.

In de EU-OSHA's laatste e-facts kunt u alles lezen over de hulpmiddelen voor risicobeheer die beschikbaar zijn voor nanomaterialen op het werk. Ook vindt u er specifiek advies om blootstelling aan nanomaterialen in de gezondheidszorg en in de onderhoudssector te voorkomen.

Bron: https://osha.europa.eu/nl/topics/nanomaterials/

Normontwikkeling

Nanotechnologie wordt gezien als één van de meest belovende nieuwe technologieën voor de toekomst. Het is sectoroverstijgend en heeft veel verschillende toepassingsmogelijkheden.

Welke normen?
In het kader hiervan heeft NEN de ISO documenten overgenomen op het gebied van:
• Verklarende woordenlijsten
• Meetmethodieken en Karakterisering
• Gezondheid, veiligheid- en milieuaspecten

Internationale normen

Eerder door u bekeken