SZW lanceert Asbestwerkzaamheden-app en presenteert Jaarplan 2019

19-12-2018 De Inspectie SZW heeft de Astbestwerkzaamheden-app ontwikkeld en gelanceert. Ook heeft Inspectie SZW zijn Jaarplan voor 2019 online gezet.

Asbestwerkzaamheden-app

De Astbestwerkzaamheden-app laat zien waar in de buurt asbest wordt gesaneerd, en of dit wel op een legale manier gebeurt.

De risico’s van asbest zijn inmiddels iedereen wel bekend. De productie en het gebruik van asbest zijn daarom sinds 1994 verboden. Asbest is echter nog in ruime mate aanwezig in daken, in vloeren, rioolpijpen of andere toepassingen. Bij het verbouwen en slopen van gebouwen, woningen, machines of schepen kan nog altijd asbest vrijkomen. Hierdoor kunnen op termijn zeer ernstige gezondheidsklachten optreden bij werknemers, bezoekers en omwonenden.

Het grootste risico voor werknemers is de blootstelling aan de asbestvezels die werknemers via hun kleding verspreiden, waardoor ook de omgeving gevaar loopt. Ook is er het risico op valgevaar bij asbestverwijderwerkzaamheden, waarbij men vaak op hoogte werkt. De Asbestwerkzaamheden-app signaleert asbest en zorgt er dus voor dat men op tijd ziet of er sprake is van blootstelling aan asbest.

Meer informatie op de website van de inspectie SZW

Jaarplan 2019

De Inspectie SZW heeft zijn Jaarplan voor 2019 online gezet. Dit jaarplan beschrijft op hoofdlijnen de activiteiten die de Inspectie SZW het komend jaar wil uitvoeren: “Het komende jaar zullen we ook verder gaan met de werving van extra inspecteurs en rechercheurs. Dit in verband met de groei van onze Inspectie, die mogelijk is dankzij de steun uit het regeerakkoord. De eerste nieuwe collega’s hebben we dit jaar begroet. In dit jaarplan stellen een aantal van hen zich aan u voor. Ze worden ingezet op de thema’s waar onze prioriteiten liggen: Het bestrijden van oneerlijk werk met onderbetaling en uitbuiting. Het verminderen van de risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. En het herstel van de balans tussen ongevalsonderzoeken en het uitvoeren van preventieve inspecties”, zo staat er te lezen.

De programma’s uit het plan zijn samengesteld op basis van vernieuwde risico- en omgevingsanalyses. Op diverse fronten verlegt de Inspectie hierdoor het komende jaar haar aandacht. In de plannen zijn ook speciale programma’s opgenomen voor de onderwerpen Bouw en infra, gevaarlijke stoffen en asbest.

U vindt het jaarplan op de website van Inspectie SZW

Eerder door u bekeken