SZW start campagne Duurzame inzetbaarheid

16-10-2012 Duurzaam werken houdt in dat werkgevers en werknemers investeren in de gezondheid, scholing en productiviteit van werknemers. Het doel is dat mensen gezond tot hun pensioenleeftijd kunnen blijven werken en hun vaardigheden op peil houden.

Het ministerie van SZW heeft daarom samen met 100 bedrijven - die al ervaring hebben met duurzaam werken - in kaart gebracht hoe andere werkgevers hier ook een succes van kunnen maken. Dit heeft het manifest met de titel '100 werkgevers over duurzame inzetbaarheid …en we werken nog lang en gelukkig…' opgeleverd.

Campagne

In op 10-10-2012 gestarte werkgeverscampagne Duurzame inzetbaarheid worden de ervaringen van werkgevers op de website Duurzameinzetbaarheid.nl voor iedereen toegankelijk. Alle voorbeelden, met berekeningen, zijn op deze site te zien. Ook het manifest is hier te vinden.

In het kader van de campagne komen er ook bijeenkomsten over duurzame inzetbaarheid met werkgevers. Die bijeenkomsten worden georganiseerd in verschillende regio’s en voor verschillende bedrijfstakken. Later komt er ook een campagne voor werknemers.

De campagne sluit goed aan bij de norm NPR 6070 ‘Sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers’, de themapagina ‘Duurzame inzetbaarheid’ en de website www.duurzaaminjewerk.nl. NEN is als ambassadeur (1 van de 4) betrokken bij het SZW programma en de totstandkoming van het manifest. Op www.duurzaaminjewerk.nl kunt u het laatste nieuws lezen en mee praten over het onderwerp.

NPR 6070 is een norm voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Een relatief nieuw begrip dat past in het duurzaamheidsdenken. Dat denken gaat uit van de idee dat de wereld en de mensheid slechts kunnen overleven als menselijke activiteiten zijn gericht op continuïteit en respect voor de ander en getuigen van omgevingsbewustzijn.

Sturen op duurzame inzetbaarheid is daarbinnen het vraagstuk van het realiseren van oplossingen voor blijvende arbeidsparticipatie met toegevoegde waarde voor alle betrokkenen. In de meeste publicaties over duurzame inzetbaarheid (zie Commissie-Bakker, SER) wordt bij duurzame inzetbaarheid uitgegaan van de koppeling tussen de gezondheid van medewerkers en de eisen die het werk aan de medewerker stelt.

Eerder door u bekeken