Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2018 aangeboden

12-08-2019 Staatssecretaris Van Veldhoven heeft de Tweede Kamer de Staat van de Veiligheid majeure Brzo-bedrijven 2018 met bijbehorende rapportenbundel aangeboden. De Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2018 is de zesde jaarlijkse rapportage over de veiligheidssituatie bij Brzo-bedrijven in Nederland.

Algemene conclusie is dat de Brzo-toezichthouders in hun rapportage over 2018 (net als over voorgaande jaren) geen melding maken van een situatie bij een Brzo-bedrijf waar sprake is van een langdurig onbeheerste veiligheidssituatie met verhoogd risico voor werknemers en de omgeving.

Verder kan geconcludeerd worden dat, in lijn met de ontwikkeling van de afgelopen jaren, het aantal zware overtredingen verder afneemt en dat er een verschuiving plaatsvindt van middelzware naar lichte overtredingen. Het aantal bedrijven zonder overtredingen ligt al jaren in de range van 40-45%. Ook is een stijging van het aantal overtredingen van 665 naar 755 in 2018 zichtbaar. Aandacht van bedrijven voor goede naleving blijft daarom nodig om het aantal overtredingen naar beneden te krijgen. Zo heeft de staatssecretaris van SZW in het kader van het Inspectie Control Framework besloten tot een intensivering van het toezicht door Inspectie SZW om betere naleving van de wetgeving te bevorderen.

Bron en complete rapportage bij de Rijksoverheid.

Meer over de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) vindt u op www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

Eerder door u bekeken