Start ontwikkeling norm voor tekenwerende kleding

26-11-2015 Bescherming tegen teken is belangrijk voor iedereen die regelmatig in de natuur werkt. Kleding geïmpregneerd met permetrine blijkt hiervoor een belangrijk beschermingsmiddel. De markt voor dergelijke kleding groeit dan ook snel. Op initiatief van een aantal belanghebbenden in de markt worden nu de eisen waaraan deze kleding moet voldoen vastgelegd.

Het doel is het schrijven van een Nederlandse norm, die vervolgens ook op Europees en internationaal niveau kan worden doorontwikkeld.

Teken zijn een potentieel risico voor werknemers en recreanten in bos, natuur, landschap, parken en tuinen. Wanneer iemand tijdens het werk de ziekte van Lyme oploopt, is er sprake van een beroepsziekte. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer om tekenbeten te voorkomen. Het dragen van de juiste kleding is hierbij een belangrijk aspect.

Norm met eisen gewenst

Recent is voor en door werkenden in het groen, fabrikanten van de kleding, adviseurs en onderzoekers een informatiebijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze middag zijn de deelnemers geïnformeerd over recente onderzoeken en over persoonlijke beschermingsmiddelen die de risico's op een tekenbeet verkleinen.

Naar aanleiding van een marktverkenning is duidelijk geworden dat een norm voor tekenwerende kleding voor een betere kwaliteit van de producten kan zorgen. Als gevolg daarvan heeft NEN het initiatief genomen een normalisatietraject op te starten.

Deelnemen en meer informatie

Geïnteresseerden in deelname aan de projectgroep kunnen dit vóór 8 januari 2016 kenbaar maken. Voor actieve betrokkenheid wordt een investering in tijd en financiën gevraagd. Voor deelname of informatie over het normalisatieproces: Stephanie Jansen, Consultant NEN Industrie & Veiligheid, telefoon (015) 2 690 180 of e-mail iv@nen.nl.

Eerder door u bekeken