Strijd tegen beroepsziekten thema Week van de RI&E

21-03-2019 Steunpunt RI&E houdt voor de vijfde keer de Week van de RI&E. Dit keer staat de strijd tegen beroepsziekten centraal in de Week, die van 17-21 juni gehouden wordt. Per jaar overlijden ruim 4.000 mensen aan de gevolgen van beroepsziekten. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt beroepsziekten tegen te gaan.

Ongeveer 11 procent van de werknemers heeft een beroepsziekte. De beroepsziekten die het meest voorkomen zijn aandoeningen van het bewegingsapparaat en psychische aandoeningen. Beroepsziekten bij werknemers en zelfstandigen die het meest worden genoemd, zijn overspannenheid en burn-out.

Werknemers verzuimen in totaal 6,9 miljoen dagen per jaar door een beroepsziekte. De beroepsziekten overspannenheid, burn-out, depressie en lage-rugaandoeningen zorgen voor de meeste verzuimdagen.

PSA themaprogramma
Omdat psychosociale arbeidsbelasting (PSA) een belangrijke veroorzaker is van beroepsziekten, heeft Inspectie SZW in haar Jaarplan 2019 een themaprogramma voor PSA aangekondigd.

Activiteiten

Via www.weekvanderie.nl is de online activiteitenkalender beschikbaar, die in de komende weken verder wordt gevuld. Intermediairs kunnen zich gratis aanmelden met hun activiteiten. In het overzicht met supporters staan de deelnemende partijen.

Bron: www.arboportaal.nl
Norm ISO 45001 ‘Gezond en veilig werken’

NEN-ISO 45001:2018 nl ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken - Eisen met richtlijnen voor gebruik’ is in 2018 gepubliceerd. ISO 45001 vervangt OHSAS 18001 (arbomanagement).

Jaarlijks zijn dodelijke slachtoffers te betreuren door werkgerelateerde ongevallen en ziektes. Met een efficiënt managementsysteem voor gezond en veilig werken kunnen bedrijven onveilige werkomstandigheden en arbeidsongevallen beperken of zelfs vermijden. ISO 45001, de nieuwe internationale managementsysteem norm voor gezond en veilig werken, biedt hiervoor een passend kader.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Arbeidsveiligheid, neemt u dan contact op met Industrie & Veiligheid, iv@nen.nl.

Norm

NEN-ISO 45001:2018 nl

Managementsystemen voor gezond en veilig werken - Eisen met richtlijnen voor gebruik

NEN-ISO 45001 specificeert eisen voor een managementsysteem voor gezond en veilig werken (G&VW) en geeft richtlijnen voor het gebruik ervan om organisaties in staat te stellen in veilige en gezonde werkplekken te voorzien door werkgerelateerd(e) ...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken