Subsidie voor betere omgevingsveiligheid Brzo-sector

19-12-2016 Er komt een speciale subsidie die de omgevingsveiligheid voor de industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen (de Brzo-sector) moet verbeteren.

De subsidie wordt verleend aan projecten die te maken hebben met het verbeteren van de veiligheidscultuur, ketenverantwoordelijkheid en het stimuleren van veilige bedrijventerreinen en veilige clusters. De regeling steunt collectieve initiatieven die voldoende bijdragen aan blijvende versterking van de omgevingsveiligheid. Zo krijgt het streven vorm naar brede toepasbaarheid en maximale impact van de subsidie.

Voor wie?
De subsidie is bijvoorbeeld bedoeld voor projecten voor innovatie van processen en organisaties, opleiding, maar ook milieustudies. De maximaal toe te kennen subsidie bedraagt de helft van de projectkosten. Het subsidieplafond voor 2016 en 2017 is vastgesteld op in totaal 4.000.000 euro. Beoordeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst en is nodig om te bepalen of het project voldoende bijdraagt aan verbetering van de omgevingsveiligheid en of de effecten blijvend zijn.

Bron: www.arbo-onlineGerelateerde trainingen

Eerder door u bekeken