Succesvolle bijeenkomst NPR 1813

07-04-2014 Ruim 50 partijen hebben onlangs deelgenomen aan de bijeenkomst over de aankomende herziening van NPR 1813 ‘Ergonomie – Richtlijn voor kantoormeubelen en hun toepassing bij de inrichting van administratie ruimten en kantoren’. Tijdens de informatiebijeenkomst zijn belanghebbenden geïnformeerd over de mogelijkheid tot deelname aan de projectgroep revisie NPR 1813. Inmiddels heeft een derde van de aanwezigen zich aangemeld voor de projectgroep.

Na een aantal informatieve presentaties over onder andere de historie van NPR 1813 en de aanpak van de revisie, werd de ochtend afgesloten met een discussie. De belangrijkste uitkomsten zijn:

  • NPR 1813 moet een toelichting geven op de Europese normen op het gebied van kantoorinrichting
  • NPR 1813 moet informatie geven over hoe om te gaan met bijvoorbeeld aanlandwerkplekken, lounge werkplekken en thuiswerkplekken
  • er moet worden voorkomen dat NPR 1813 in de praktijk als ‘norm’ wordt gebruikt

De projectgroep revisie NPR 1813 zal de revisie uitvoeren. Op 24 april, 13.30 – 16.00 uur bij NEN in Delft, vindt de startvergadering plaats. Tijdens deze vergadering wordt de aanpak van het revisieproject besproken, waaronder de verdeling van de kosten onder de deelnemende partijen.

Doe mee en bepaal mee!

De normcommissie Kantoor-en schoolmeubilair oefent invloed uit op de inhoud van de Europese en internationale normen op het gebied van kantoor- en schoolmeubilair. Tijdens de vergaderingen wordt het Nederlandse standpunt op diverse normdocumenten bepaald. Vanuit de Nederlandse normcommissie is er afvaardiging in de Europese en internationale vergaderingen. Net als voor de projectgroep revisie NPR 1813, wordt een financiële bijdrage gevraagd voor deelname.

Reden herziening

Om de vijf jaar wordt beoordeeld of een norm wordt herzien, ingetrokken of ongewijzigd blijft bestaan. De laatste versie van NPR 1813 dateert uit 2009. Binnen de normcommissie ‘Kantoor- en schoolmeubilair’ is naar voren gekomen dat NPR 1813 aangepast moet worden aan de huidige tijdgeest. De afgelopen jaren is er een lijst van wijzigingen bijgehouden die in de revisie meegenomen kan worden. Welke wijzigingen uiteindelijk daadwerkelijk worden meegenomen wordt besloten in de projectgroep revisie NPR 1813.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over of voor aanmelding voor de projectgroep revisie NPR 1813 of de normcommissie Kantoor- en schoolmeubilair kunt u contact opnemen met de secretaris van de projectgroep revisie NPR 1813, ir. Mirjam van der Gugten, consultant Industrie & Veiligheid, telefoon (015) 2 690 180 of e-mail arbeid@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Voor meer informatie over of voor aanmelding

Projectgroep revisie NPR 1813 of de normcommissie Kantoor- en schoolmeubilair kunt u contact opnemen met de secretaris van de projectgroep revisie NPR 1813, ir. Mirjam van der Gugten

(015) 2 690 180

arbeid@nen.nl

Terug naar: