Succesvolle bijeenkomst tekenwerende kleding

29-12-2014 Er is een nieuw middel dat teken weert. Werkgevers moeten dit daarom wellicht aan hun medewerkers aanbieden, omdat dat in de Arbowet staat. Het gaat om permetrine, waar tijdens een NEN-informatiebijeenkomst over tekenwerende kleding druk over werd gediscussieerd.

Tijdens de bijeenkomst, gehouden bij NEN in Delft, werden verschillende presentaties gegeven en discussieerden de participanten over het onderwerp. Mirjam de Groot vertelde over de werkzaamheden van de landelijke groene lymewerkgroep van Stigas. Fedor Gassner van het RIVM hield een presentatie over zijn onderzoek naar de teek. Eric Vogel gaf zijn perspectief op de teek en tekenwerende werkkleding vanuit het werkgeversperspectief van stichting Natuurmonumenten. Stephanie Jansen informeerde de participanten over Europese regelgeving, welke rol normen daarbij spelen en hoe NEN partijen begeleidt om tot een norm te komen. Eén van de andere interessante onderwerpen was een nieuw middel tegen teken, permetrine.

Werking

De aanwezigen vroegen zich af hoe het zit met de werking van de met permetrine geïmpregneerde kleding. Hoelang duurt het voor een teek onschadelijk wordt bij contact met permetrine? Doodt permetrine de insecten of schrikt het af? Hoe zit het met de werking na veelvuldig wassen? Hoe zit het met de werking bij blootstelling aan uv-straling? Over de werking van de stof bestaat al enige duidelijkheid door onderzoek van fabrikanten en van het RIVM. Over de afname van de werking van de permetrinekleding bij veelvuldig gebruik, bestaan nog nauwelijks objectieve resultaten. Voor het vaststellen van testmethodes om de effectiviteit van de permetrinekleding bij veelvuldig gebruik vast te stellen is normalisatie zeer wenselijk, zo stellen de aanwezigen vast.

Veilig of niet?

Bij met permetrine geïmpregneerde kleding stellen de deelnemers zich de vraag of het middel niet erger is dan de kwaal. Hoe zit het met de effecten op de gezondheid van de kledingdragers? Hoe zit het met de milieueffecten? De kortetermijneffecten van met permetrine geïmpregneerde kleding op de gezondheid van de drager zijn erg gering. De stof komt niet in het bloed en kan slechts bij overgevoeligheid problemen geven. Over de langetermijneffecten is nog weinig bekend door de prille beschikbaarheid van het product. Kenners in de zaal hebben overigens geen alarmerende verwachtingen hierover. Door de beperkte dosis permetrine die wordt gebruikt is de schade aan het milieu beperkt. De schade is in ieder geval meer te verwaarlozen dan bij deet, waar veel hogere doses van nodig zijn.

Zorgplicht

Als met permetrine geïmpregneerde broeken daadwerkelijk een hoger beschermingsniveau kunnen bewerkstelligen, dan is het de zorgplicht, voorvloeiend uit de Arbowet, van de werkgever om deze beschikbaar te stellen aan de werknemers. Hoe weet ik nu wanneer ik te maken heb met een veilig en effectief persoonlijk beschermingsmiddel? Een Europese norm kan in zo’n geval uitkomst bieden. De werkgever kan de norm als eis stellen aan de leverancier. De werkgever is dan verzekerd van een veilig product en de leverancier weet waaraan hij moet voldoen om op de hele Europese markt te leveren. Daarnaast geeft het referentiekader van een norm vertrouwen in de veiligheid van een product in de communicatie richting de klant of de werknemer.

Nieuwe norm

De aanwezigen waren het er over eens dat een norm een hoop zorgen en problemen weg kan wegnemen. Veel participanten willen hun kennis en tijd inzetten om te werken aan een nieuwe norm. Als vervolg zal NEN dan ook met hen een normalisatietraject opstarten.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Stephanie Jansen, Consultant NEN Industrie & Veiligheid, telefoon (015) 2 690 180 of e-mail industrieveiligheid@nen.nl.

Eerder door u bekeken