Succesvolle informatiebijeenkomst veilig werken aan en met windturbines

17-06-2015 NEN hield onlangs een bijeenkomst over veiligheid bij het werken aan windturbines met als gasten stakeholders uit de windenergiebranche. Zij werden geïnformeerd over een voorstel om binnen de IEC te beginnen met ontwikkeling van de opvolger van de EN 50308 uit 2004. Deze nieuwe norm moet eisen gaan stellen aan het ontwerp van windturbines, zodat er veilig aan gewerkt kan worden.

Een belangrijk referentiedocument voor veilig werken in de Nederlandse windenergiebranche is de arbocatalogus. Rinus van Stee van Delta is één van de ontwikkelaars van dit document en hield een presentatie over het ontstaan en de opzet van de arbocatalogus. Ook ging hij in op de verhouding tussen dit document en de nieuwe EN 50308. De nieuwe EN 50308 moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk veiligheidsrisico’s worden ondervangen in het ontwerp van windturbines, zodat de restrisico’s tijdens de opbouw-, onderhouds- en demontagefase, die de arbocatalogus in kaart brengt, zo beperkt mogelijk zijn.

Doe en denk mee!

Het meedenken over veiligheidsrisico’s bij het ontwerp van windturbines is dan ook niet alleen taak voor de ontwerpers voor fabrikanten, maar voor de hele keten van eigenaars, exploitanten, onderhoud en (de)montage. NEN nodigt uitdrukkelijk de gehele branche uit om deel te nemen aan het normalisatieproces van de nieuwe EN 50308.

Veilig werken

Een andere belangrijke vraag in het kader van veilig werken aan windturbines is: hoe borg je dat er capabel en volgens richtlijnen gewerkt wordt? Om de deelnemers een voorbeeld te bieden gaf Rene Leussink van NUON een presentatie over hoe de energiemaatschappij omgaat met training en certificering.

Discussie

Tot slot was er ruimte voor discussie op de bijeenkomst. Belangrijke kwesties werden daarbij aangekaart. Hoe ga je bijvoorbeeld om met verouderde windturbines, die lacunes op veiligheidsgebied vertonen? Hoe zit het met de fysieke vereisten aan diegenen die aan windturbines werken? Is de windturbine een machine of een gebouw en wat voor consequenties heeft dat op het gebied van wet- en regelgeving? Hoe zit het met vluchtdeuren, besloten ruimtes, opbergen van (brandbaar) materieel? Veel van deze kwesties zullen aan bod komen bij het opstellen van de nieuwe EN 50308. Het is daarbij van groot belang dat de expertise van de deelnemers aan de bijeenkomst benut wordt, om van de nieuwe EN 50308 kwalitatief hoogwaardige norm te maken, die steunt op de praktijk uit de sector.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Robby Veders, consultant Industrie & Veiligheid, telefoon (015) 2 690 180 of e-mail robby.veders@nen.nl.

Eerder door u bekeken