Test gelijktijdige inspecties IGZ en Inspectie SZW

17-10-2016 Verpleeghuizen krijgen inspecteurs op bezoek van twee inspectiediensten. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de zorg, de Inspectie SZW controleert op de arbeidsomstandigheden van de medewerkers. In een pilot gaan de twee inspecties gelijktijdig op inspectiebezoek.

Dit najaar bezoeken de Inspectie SZW en de IGZ samen twintig verpleeghuizen. Zij gaan daar vooral de psychogeriatrische afdelingen inspecteren. De thema’s bij deze inspecties zijn
de sociale veiligheid, inzet en deskundigheid van personeel, en het omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen. De inspecties worden onaangekondigd uitgevoerd.

Eigen verantwoordelijkheid
Tijdens de bezoeken toetsen beide inspecteurs gezamenlijk de kwaliteit van zorg in relatie tot de werkomstandigheden van de medewerkers. Maar elke inspectie houdt zijn eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Daarom krijgt de instelling na afloop van het bezoek de gebruikelijke feedback vanuit beide inspecties afzonderlijk. Het rapport wordt niet gepubliceerd zoals gewoonlijk bij de IGZ. Maar als de zorg niet op orde is, wordt er wel gewoon gehandhaafd.

Doel
Goede werkomstandigheden en goede kwaliteit van zorg hangen samen. De inspecties willen met deze pilot bereiken dat bestuurders van verpleeghuizen meer op deze relatie gaan sturen, als ze dat nog niet doen. Wanneer bestuurders maatregelen nemen om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren, is het wenselijk dat ze daar ook het arbo-beleid in betrekken en verder verbeteren. En andersom.

Bron: www.inspectieszw.nlEerder door u bekeken