Tips voor bepalen van aantal bhv'ers

05-11-2019 Volgens de Arbowet moet er in een organisatie ten minste één bhv'er zijn. In de praktijk blijkt dit aantal te weinig. Er moet immers ook tijdens vakanties en ziekte een bedrijfshulpverlener zijn. Een minimum van twee is daarom realistischer.

Neem als voorbeeld een brand. Die situatie laat zien dat één bhv’er te weinig is. Eén bhv’er gaat met de werknemers naar het verzamelpunt, de tweede bhv’er controleert het lege gebouw op eventuele achterblijvers, een derde bhv’er is nodig om de brand te blussen en de vierde moet werknemers helpen die niet zelfredzaam zijn. Minimaal twee bhv’ers is dus aan te bevelen.Goede planning
Niet alleen het aanwijzen van bhv’ers is verplicht, er moeten er ook genoeg in het gebouw aanwezig zijn. Dat kan ook gelden voor een (tijdelijke) locatie buiten het pand. Zoals bij een evenement of uitje. Hierbij moet de werkgever rekening houden met mensen die ziek zijn, afwezig zijn vanwege vakantie of die in ploegendiensten werken. Dat vraagt om een goede planning.

Bron: Rendement

Norm voor het maken van een ontruimingsplan

In 2017 is de nieuwe versie van NEN 8112 Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening gepubliceerd, deze norm vervangt de eerdere editie van NEN 8112 en NEN 4000.

NEN 8112:2017 moet zowel kleine als grotere bedrijven hulp bieden bij het ontwerpen en implementeren van de bedrijfsnoodorganisatie (BNO), waaronder de bedrijfshulpverlening (BHV). Het document gaat niet alleen in op bouwwerken, maar ook op ‘niet gebouwen’ zoals evenemententerreinen en vervoerssystemen.

De norm bevat een stappenplan. Met het doorlopen van verschillende processtappen komen maatgevende scenario’s in beeld. Afhankelijk van de aard en de risico’s van het bedrijf kan het stappenplan sneller worden doorlopen. De nieuwe NEN 8112 richt zich tot gebruikers, gebouwbeheerders, adviseurs en verzekeraars.

Norm

NEN 8112:2017 nl

Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening

NEN 8112:2017 behandelt de bedrijfsnoodorganisatie (BNO) van bedrijven/organisaties. De BNO is een van de drie pijlers van (brand)veiligheid. De andere twee zijn bouwkundige en installatietechnische voorzieningen. Deze drie worden vanaf heden integra...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken