Tips voor veiligheidsschoenen

13-10-2015 Goede veiligheidsschoenen zijn op veel werkplekken nodig om veilig te kunnen werken. Die alleen verstrekken, volstaat niet. Hieronder vindt u tips voor optimaal veilige veiligheidsschoenen. Ook NEN helpt u bij dit onderwerp.

Allereerst: Koop veiligheidsschoenen centraal in. Medewerkers een budget toekennen en de keuze voor de schoen aan hen overlaten werkt vaak niet.

Wat betreft het onderhoud: laat medewerkers hun veiligheidsschoenen goed onderhouden. Vaak worden die schoenen blootgesteld aan vocht of beton. Verzuimt de werknemer om ze te borstelen en in het vet te zetten, dan zal het leer langzaam uitdrogen, breken of scheuren.

Bij vervanging: zorg voor een tijdige vervanging van de schoenen. Hoe vaak het nodig is om veiligheidsschoenen te vervangen hangt af van de omgeving, de frequentie van het gebruik en het onderhoud.

Een andere tip is de juiste schoenen in de juiste omgeving te gebruiken. Magazijnmedewerkers kunnen vaak toe met een polyurethaan zool: die is lichter en flexibeler dan een zool van rubber. In de zware industrie is dit materiaal minder geschikt. Daar moet de zool resistent zijn tegen hitte, zwaar vervuilde vloeren en extreme inwerking van buiten.

Tot slot: bij een ongeval is het beter medewerkers hun schoenen na een ongeval niet door te laten dragen. Na een incident kunnen schoenen beperkt belastbaar zijn en niet meer aan de norm voldoen.

In de norm NEN-EN-ISO 20345 vindt u meer informatie over waar goed veiligheidsschoeisel aan moet voldoen.

Bron: www.arbo-online.nl

Overzicht normen voor PBM's

De in de EU toegepaste PBM moeten voldoen aan de Europese richtlijn ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen’. Zo wordt de regelgeving ten aanzien van veiligheid en gezondheid binnen de grenzen van de EU gelijkgetrokken.

NEN coördineert de inspraak van belanghebbenden bij het Europese normalisatieproces. Daarvoor is de normcommissie ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen’ opgericht.

De normen
Er zijn veel normen als het gaat over de bescherming van lijf en leden, u vindt alle onderwerpen op beschermingssoort gerangschikt. In het recente verleden werd per kwartaal een overzicht van de gepubliceerde normen en normontwerpen op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) gemaakt, deze is vervangen door een online versie.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deelname aan een normcomissie kunt u contact opnemen met mw Stephanie Jansen, (015) 2 690 441 of via industrieveiligheid@nen.nl.

Eerder door u bekeken