Veilig werken in een hangbruginstallatie is mogelijk

11-06-2019 Werken in een hangbruginstallatie brengt risico’s met zich mee. Maar met de juiste kennis en maatregelen is veilig werken met een hangbruginstallatie (HBI) heel goed mogelijk. Een HBI heeft verschillende voordelen maar het werken ermee kent ook risico’s.

Om die veilige werkplek op hoogte te realiseren, moeten de gebruikers wel de handleiding en de aanwijzingen van de verhuurder/fabrikant stipt opvolgen. Zoals bij alle andere arbeidsmiddelen, gaan de bij de HBI behorende voorschriften en handleiding altijd boven alles.

Specialistisch advies en een TRA
Is werken aan een gevel nodig en de inzet van een hangbruginstallatie aan de orde, vraag dan advies aan een specialist, een producent, een leverancier of een verhuurder. Alvorens met een hangbruginstallatie te gaan werken, is het nodig om een specifieke Taak Risico Analyse (TRA) te maken. Daarin krijgt de omgang met de installatie een plaats, inclusief gevaren, maatregelen en afspraken.

Afspraken maken met specialist en gebruikers
Het is belangrijk om met de specialist en de gebruikers afspraken te maken voor het veilig kunnen betreden en werken op het dak waar de ophangconstructie staat. Ook moeten partijen de veilige verplaatsing, de afzetting op straatniveau en de afstemming van de werkzaamheden regelen. Verder moeten met de specialist en de gebruikers ook sluitende afspraken worden gemaakt over de overdacht na montage en verplaatsing. De overdracht van de specialist naar de gebruiker is van belang, net als bij steigers.

Werkplan
Voor het werken met een HBI moeten partijen een werkplan maken waarin de TRA’s genoemd staan. Idealiter is dat werkplan onderdeel van het V&G-plan. Plan ook de dagelijkse controle van de installatie en maak daar afspraken over. Dat laatste geldt eveneens voor het gebruik van gebiedsbegrenzende gordels. Informeer naar de voorschriften bij de leverancier.
Lees meer over hoe je veilig werkt in een HBI in het artikel op Arbo Online.

Bron: Arbo-OnlineEerder door u bekeken