Veilig werken in het lab doe je samen

06-05-2019 In een lab werken mensen met chemische en biologische stoffen en dat kan risico’s opleveren. De Arbowet verplicht werkgevers daarom om hun medewerkers voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen aan te bieden. Maar wie is er nu (eind)verantwoordelijk voor veilig werken in het lab?

Gijsbert van Willigen, Biorisk Management Professional bij het LUMC: “Een werkgever moet zijn werknemers beschermingsmiddelen bieden om veilig te kunnen werken. Maar ik merk dat juist de werknemers zelf er soms een rommeltje van maken. Daarom is mijn boodschap: draai continu een goede awareness-campagne, zodat mensen hun middelen ook op een goede manier gebruiken.”

Onderschatting, PBM en goed voorbeeld
Volgens de biorisk-expert ligt bij labmedewerkers op de eerste plaats onderschatting van de gevaren continu op de loer. Goed toezicht houden op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is een tweede belangrijk punt. En ten derde moeten leidinggevenden het goede voorbeeld geven.

Werken aan bewustwording
Bewustwording creëren door aandacht te besteden aan veilig werken bij werkbesprekingen zet zoden aan de dijk. Mits dit structureel gebeurt.

Meer potentiële gevaren: explosiegevaar en automatisering

Maar er zijn meer potentiële gevarensettings in een laboratorium. Van Willigen noemt als voorbeeld picrinezuur, een ingedroogde kleurstof die al twintig jaar in sommige kastjes staat: “Die kan onder druk explosiegevaar opleveren. Met enige regelmaat de labkasten opruimen voorkomt dit.”
Een ander facet is de oprukkende automatisering in lab-omgevingen. Want complexe apparaten kunnen ook kapot. Alleen een monteur of de machinefabrikant weet hoe je zo’n machine kunt repareren zonder jezelf in gevaar te brengen.

Bron: Arbo Online

Normen over veilig werken in lab

Meer weten over veilig werken in een lab? NEN heeft onder meer de normenreeks NEN-EN 374 en NEN-EN 943 die hulp bieden!



Eerder door u bekeken