Veiligheidsladder helpt bewust veilig werken

17-10-2017 NEN is sinds 2016 beheerder van de Veiligheidsladder, een beoordelingsmethode die bedrijven en hun leveranciers stimuleert om bewust veilig te werken. De Veiligheidsladder heeft als doel het terugdringen van het aantal onveilige situaties, met als gevolg een vermindering van het aantal incidenten. De Veiligheidsladder is daarmee een aanvulling op ‘systeemnormen’ zoals ISO 45001 (OHSAS) en VCA.

De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. De Veiligheidsladder kent vijf treden.

Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de score op de veiligheidsladder:


  1. Pathologisch: ‘wat niet weet, wat niet deert’
  2. Reactief: Verandergedrag is ad-hoc en van korte duur
  3. Berekenend: Veiligheidsregels worden belangrijk gevonden
  4. Proactief: Veiligheid heeft een hoge prioriteit en wordt continu verbeterd
  5. Vooruitstrevend: Veiligheid is volledig geïntegreerd in alle bedrijfsprocessen

OHSAS 18001 en straks ISO 45001 zijn internationale veiligheidsmanagementsysteem normen. Deze normen gaan in op de vormgeving van het managementsysteem gericht op veiligheid.

Veiligheidsbewustzijn
De Veiligheidsladder is gericht op de veiligheidscultuur en daarmee aanvullend en versterkend op deze normen. De Veiligheidsladder biedt een duidelijk groeipad voor de veiligheidscultuur en het veiligheidsbewustzijn van een organisatie. Hiermee wordt invulling gegeven aan de PDCA-cyclus van OHSAS 18001 en vooral de cultuuraspecten in de nieuwe ISO 45001.

Theo van Oosten van Antea Group vertelt over de Veiligheidsladder, de certificatie en de veranderingen in de organisatie. ‘Voor Antea Group was het in eerste instantie een commerciële aanleiding om zich te certificeren voor de Veiligheidsladder. Op dit moment is het alleen de adviesgroep Rail met zo’n 12 medewerkers die is gecertificeerd voor de Veiligheidsladder, inmiddels zijn we dit aan het verbreden. Het is de bedoeling dat eind 2018 120 medewerkers volgens de Veiligheidsladder werken’, aldus van Oosten.

Intrinsieke motivatie
‘Van oudsher was veiligheid binnen een organisatie iets instrumenteels. Denk hierbij aan persoonlijke beschermingsmiddelen, brandblussers die op tijd gekeurd moesten zijn, bedrijfskleding die in orde moet zijn etc. Door de Veiligheidsladder te gebruiken, is er meer aandacht voor intrinsieke motivatie ontstaan. Wel of niet telefoneren in de auto? Het is een van de onderwerpen die ook binnen ons bureau steeds meer bespreekbaar worden. Dat heeft dus te maken met de Veiligheidsladder, maar ook met steeds meer maatschappelijke onderwerpen die worden aangesneden. Het komt meer aan op leiderschap, de motivatie van binnenuit. Daarbij gaat het gesprek verder dan alleen intern in de eigen organisatie. Er wordt ook gekeken naar en over veiligheid gesproken met bedrijven die in dezelfde keten werkzaam zijn als jouw organisatie. Dat is een belangrijke, maar lastige stap. Van oudsher zijn organisaties niet zo geneigd om met elkaar gegevens uit te wisselen wat er wel en niet goed gaat op het gebied van veiligheid. Dat begint gelukkig te veranderen. De Veiligheidsladder dwingt je daar open over uit te zijn, gegevens te publiceren en daar ook gesprekken over te voeren. Om van elkaar te leren. Binnen de railbranche is dat inmiddels steeds meer geaccepteerd, vertelt van Oosten.

Leerpunten in certifcatie-proces
Tijdens het certificatie-proces zijn er een aantal leerpunten geweest die worden meegenomen in het vervolgtraject. Theo van Oosten vertelt over deze leerpunten: Wat heel belangrijk is, dat is ook wel ingenieurs-eigen, om van alles te bedenken, systemen in te richten, veiligheidsdoelstellingen te maken en hier vervolgens te weinig mee te doen. Dat kan beter. Daarom hebben we nu ook een meldingen app ontwikkeld en worden er meer bijeenkomsten over veiligheid georganiseerd. Dat zijn mooie ontwikkelingen die bijdragen aan veiligheid en bewust veilig werken!’

Meer informatie
Meer informatie over de Veiligheidsladder? Neem contact op met Silvia van Etten, telefoon 015 2 690 308 of e-mail info@veiligheidsladder.org of kijk op www.veiligheidsladder.org.

Webtool Veiligheidsladder
Bij de Veiligheidsladder heeft NEN een Webtool Veiligheidsladder ontwikkeld. Met deze webtool kunnen bedrijven op een gemakkelijke manier tot een zelfverklaring komen. Benieuwd hoe deze webtool werkt? Kijkt u voor een gratis proefabonnement op webtoolveiligheidsladder.nl/nl

NEN Veiligheidsladder Auditor training
Deze training leert de systeemauditoren de veiligheidscultuur in bedrijven te beoordelen.Tijdens de training worden praktijkoefeningen gegeven die u de verschillende bedrijfsaspecten van de Veiligheidsladder helpt kennen en herkennen ...

€ 1160 (excl. btw) • Utrecht • 8 & 9 november Lees meer en inschrijven

Eerder door u bekeken