Vluchtwegen verdienen meer aandacht

21-03-2019 Inspecties laten regelmatig zien dat vluchtwegen geblokkeerd of afgesloten zijn. En dat terwijl veilige vluchtwegen van levensbelang zijn. Hoe kunnen we dat veranderen?

Een gebouw dat voldoet aan het Bouwbesluit 2012 is in principe veilig wat betreft vluchtwegen. Toch zijn hier uitzonderingen op, zoals wanneer mensen onbekend zijn in een gebouw. Dan is de voor hen bekende route zoals ze zijn binnengekomen.

Een overbelasting op de hoofdentree kan ertoe leiden dat er opstoppingen ontstaan die te lang duren. Dit leidt vaak tot paniek en verdrukking. Ook als mensen in groepen een gebouw betreden, zullen ze ook bij het vluchten als groep bij elkaar willen blijven. Dit kan leiden tot grotere belasting op een bepaalde uitgang en dringen bij die uitgang waardoor het ontruimingsproces wordt verstoord.

Ook houdt men bij het ontwerpen van gebouwen volgens het Bouwbesluit maar beperkt rekening met de aanwezige (vaste) inrichting. Als er vast opgestelde stoelen staan kan dit voor vertraging zorgen bij ontruiming. Tot slot kunnen mensen met een beperking nooit zo snel vluchten als gedacht.

Bron: Brandveilig.com

Internationaal afgesproken veiligheidstekens

De ontwikkeling van internationale veiligheidstekens is een continue proces, door dit proces worden normen zoals NEN-EN-ISO 7010 aangevuld wanneer een nieuwe set veiligheidstekens klaar is. Zodra een aanvullingsblad Europees aanvaard is, geldt deze ook in Nederland.

De norm voor ontruimingsplannen is NEN 8112, waarin wordt beschreven waar een ontruimingsplan aan moet voldoen.

NEN 3011:2015 verwijst naar de meest actuele versie van NEN-EN-ISO 7010, inclusief aanvullingsbladen. Meer informatie over deze normen kunt u hier inzien.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met NEN Industrie & Veiligheid of over het bestelproces bij NEN Klantenservice: telefoon (015) 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.

Norm

NEN 8112:2017 nl

Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening

NEN 8112:2017 behandelt de bedrijfsnoodorganisatie (BNO) van bedrijven/organisaties. De BNO is een van de drie pijlers van (brand)veiligheid. De andere twee zijn bouwkundige en installatietechnische voorzieningen. Deze drie worden vanaf heden integra...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN 3011:2015 nl

Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte

NEN 3011 geeft voorschriften voor veiligheidskleuren en ontwerpprincipes voor het voorkomen van ongevallen, brandbestrijding, informatie over gevaren voor de gezondheid en evacuatie bij noodgevallen. In Europa is sinds januari 2013 ISO 7010, <em>Grap...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN-EN-ISO 7010:2012 met symbolen ZIP en

Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens - Geregistreerde veiligheidstekens (inclusief sym...

This International Standard prescribes safety signs for the purposes of accident prevention, fire protection, health hazard information and emergency evacuation. The shape and colour of each safety sign are according to ISO 3864-1 and the design of t...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken