Wat is de invloed van nieuwe ontwikkelingen op het werk op VGW: exoskeletten en sociale innovatie

06-11-2019 In twee recente verkennende artikelen wordt onderzocht hoe nieuwe ontwikkelingen op de werkplek invloed hebben op de veiligheid en gezondheid op het werk: een technisch artikel over het gebruik van exoskeletten, ofwel draagbare hulpmiddelen, en een niet-technisch artikel over sociale innovatie op het werk.

De aard en organisatie van het werk veranderen snel, naarmate de technologie voortschrijdt en de vereiste vaardigheden veranderen. Nieuwe (niet-technische) manieren van werken, zoals nieuwe organisatie- en leiderschapsvormen, medezeggenschap en empowerment van werknemers.

Maar ook de innovaties op de werkplek, dragen bij aan het bevredigen van de behoeften van werknemers door te zorgen voor banen van goede kwaliteit, sociaal welzijn en flexibiliteit in termen van waar en wanneer het werk wordt uitgevoerd.

Hierdoor verandert de manier waarop collega’s met elkaar omgaan en worden organisatorische belemmeringen weggenomen. Andere technologieën zijn gericht op fysieke behoeften; exoskeletten zijn bijvoorbeeld bedoeld om de fysieke belasting te verlichten en te voorkomen dat werknemers spier- en skeletaandoeningen ontwikkelen.

Maar zijn er risico's verbonden aan deze ontwikkelingen en wat zijn de gevolgen voor de veiligheid en gezondheid op het werk?

Bron en Verkennende artikelen op de pagina van EU-OSHA.

Normalisatie
Ook bij NEN wordt aandacht besteed aan dit onderwerp, tijdens een bijeenkomst op 1 november j.l. is een presentatie gegeven over Exoskeletten, en welke rol zij spelen bij fysieke belasting van werknemers in de werkomgeving en aan welke eisen ze moeten voldoen.

Meer informatie
Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u meedoen in de commissie, neemt u dan contact op met NEN Industrie & Veiligheid, telefoon 015 2 690 180 of e-mail iv@nen.nl.

Eerder door u bekeken