Webinar ‘Herziening praktijkrichtlijnen voor koelinstallaties’

07-05-2020 Op 13 mei organiseert NEN een Webinar ‘Herziening praktijkrichtlijnen voor koelinstallaties’. Het gaat hierbij om NPR 7600 en NPR 7601. NPR 7600 gaat over de toepassing van brandbare koudemiddelen in stationaire koelinstallaties en warmtepompen. NPR 7601 is van toepassing op koelinstallaties en warmtepompen met koudemiddel koolstofdioxide.

Veel bedrijven hebben installaties waarin ze producten koelen of invriezen. Denk aan supermarkten, restaurants, agrarische bedrijven en groothandel. De koelmiddelen in deze installaties kunnen een veiligheidsrisico opleveren. Vanuit duurzaamheidsoverwegingen stappen veel bedrijven over op zgn. ‘natuurlijke koudemiddelen’, zoals koolwaterstoffen en CO2. Dit wordt gestimuleerd vanuit de Nederlandse overheid.

Veiligheidsrisico’s

Aan deze koudemiddelen zijn echter veiligheidsrisico’s verbonden voor de werknemer: zo zijn koolwaterstoffen brandbaar, en is CO2 giftig. De uitgangspunten en vereisten voor veilig werken met deze koudemiddelen zijn uitgewerkt in twee praktijkrichtijnen, de NPR 7600 (koolwaterstoffen) en de NPR 7601 (CO2). Deze hebben een belangrijke positie in de markt. De Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) houdt toezicht op het veilig werken met deze installaties op basis van het Warenwetbesluit Drukapparatuur 2016 en de genoemde praktijkrichtlijnen.

Webinar

Het doel van het webinar is om gebruikers en installateurs te informeren hoe er veilig en verantwoord kan worden gewerkt met koelinstallaties. Met een focus op de belangrijkste wijzigingen en toevoegingen van eerdere versies van de NPR-en (Nederlandse Praktijkrichtlijnen). Ook komt de relatie met wetgeving, (internationale) normen, competentie en certificering aan bod. Warmtepompen zijn een belangrijk onderdeel, maar de bijeenkomst richt zich ook op andere koelinstallaties. Verder is er een mogelijkheid tot het stellen van vragen over beide NPR-en die door de aanwezige experts direct beantwoord kunnen worden. Aanmelden kan via NEN Evenementen.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Jeroen von Morgen, consultant Industrie & Veiligheid, telefoon 015 2 690 501 of e-mail iv@nen.nl.

Eerder door u bekeken