Webtool ‘Duurzame inzetbaarheid’ gepubliceerd door NEN

17-09-2014 NEN presenteert de webtool ‘Duurzame inzetbaarheid’. Deze webtool is gebaseerd op de Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) 6070 ‘Sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers’. Met de tool kunnen organisaties in kaart brengen in welke mate duurzame inzetbaarheid is geïmplementeerd. Nationale-Nederlanden is de eerste organisatie die ermee aan de slag gaat.

Nationale experts uit het bedrijfsleven hebben de kennis uit NPR 6070 omgezet in een online tool: ‘Webtool Duurzame inzetbaarheid’, met vragen en stellingen over duurzame inzetbaarheid. De webtool bestaat uit drie onderdelen:

  • Quickscan: Deze scan geeft snel inzicht in de mate waarop duurzame inzetbaarheid is geïmplementeerd en waar verbeterkansen liggen. Probeer gratis!

  • Detailscan: Met behulp van een uitgebreide vragenlijst kan de organisatie de eigen denkbeelden, de manier van werken, het dagelijkse gedrag en de resultaten in kaart brengen en een toekomstvisie ontwikkelen. De resultaten kunnen makkelijk gedeeld worden met de betrokken personen binnen de organisatie dankzij de rapportages.

  • Zelfverklaring: Organisaties kunnen op vrijwillige basis publiekelijk aantonen in welke mate duurzame inzetbaarheid is geïmplementeerd, hoe zij daarbij NPR 6070 toepassen en wat daarvan de resultaten zijn. De zelfverklaring kan vervolgens ook gepubliceerd worden op de website www.duurzaaminjewerk.nl.

    Abonnement Detailscan & zelfverklaring vanaf € 219,- per jaar. Meer informatie over het abonnement.

Over de praktijkrichtlijn

NPR 6070 biedt bedrijven handvatten en een checklist op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Een instrument voor het bevorderen van vitaliteit, inzetbaarheid en werkvermogen van medewerkers. Met behulp van deze richtlijn kan duurzame inzetbaarheid van medewerkers worden gekoppeld aan de strategische doelstellingen van een bedrijf.

Eerder door u bekeken