Weinig aandacht voor veiligheid bij aanbesteden GWW

10-10-2013 Decentrale overheden en nutsbedrijven houden bij het opstellen van projectplannen in de grond-, weg- en waterbouw weinig rekening met veiligheid en gezondheid. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie SZW naar aanbestedingsdocumenten.

De keuzes die een opdrachtgever maakt bij het ontwerp van een project, bepalen voor een deel of de aannemer het project veilig en gezond kan uitvoeren. De opdrachtgever is verplicht om daar in het ontwerpproces over na te denken. Aanbestedingsdocumenten moeten dan ook informatie bevatten over eventuele bodemverontreiniging en de mogelijkheid om een veilig werkvak in te richten. Zo kan een aannemer inschatten of hij kan voldoen aan de verplichtingen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden als hij het werk aanneemt.

Niet bewust

De aanbestedingsdocumenten van opdrachtgevers van projecten in de grond-, weg- en waterbouw blijken vaak niet te voldoen aan de minimale vereisten van de Bouwprocesbepalingen van het Arbobesluit. De oorzaak daarvan is dat opdrachtgevers en de voor hen werkende ingenieursbureaus zich niet bewust zijn van de belangrijkste verplichtingen van opdrachtgevers in de ontwerpfase. Dat leidt tot onvolledige informatie voor aannemers op het terrein van veiligheid en gezondheid.

Daardoor kunnen werknemers worden blootgesteld aan giftige stoffen of asbest in de grond, kunnen straatmakers fysiek te zwaar worden belast, of kan voor wegwerkers geen veilig werkvak worden ingericht. De Inspectie SZW vindt dat het voorbereidingsproces van projecten in de grond-, weg- en waterbouw zo moet worden ingericht, dat zij de verplichtingen in de Arbowet gaan naleven.

Nieuwe inspecties

In de eerste helft van 2013 heeft de Inspectie van 34 opdrachtgevers aanbestedingsdocumenten beoordeeld voordat het werk was gegund. Als gevolg werden bestekken aangepast, veiligheid- en gezondheidsplannen werden alsnog opgesteld en besteksdocumenten werden compleet gemaakt. De Inspectie SZW gaat in 2014 opnieuw inspecties uitvoeren.

Toolbox SZW

Om te voorkomen dat werknemers in aanraking komen met verontreinigde grond, heeft de Inspectie SZW de ‘toolbox’ “Gezond uit de grond” samengesteld.

Gezond werken met grond (toolbox)
Bron: SZW

De rol van NEN

NEN gaat met bedrijven in gesprek om een oplossing te vinden voor een geharmoniseerde sectorale/nationale aanpak voor de veiligheids- en gezondheid elementen in de aanbestedingsdocumenten.

Als u ook geïnteresseerd bent of behoefte heeft aan verbetering van aanbestedingsproces neem dan contact op met Harold.Pauwels@nen.nl of Arbeid@nen.nl

Eerder door u bekeken