Weinig verzet tegen insecten in diervoeder

29-04-2015 Slechts een klein percentage van boeren en consumenten wijst het idee van insecten in diervoeder af. Dat bleek uit een steekproef van de Gentse universiteit. Van de ruim 400 boeren, betrokkenen bij de landbouwsector en consumenten die ondervraagd werden op de landbouwbeurs Agriflanders 2015, wijst slechts 13 procent het idee af om insecten als eiwitbron te verwerken in diervoeder.

"De eindproducten worden gezien als duurzamer, voedzamer en gezonder, maar met een risico op geur- of smaakafwijkingen en allergenen, en als moeilijker te verkopen", meldt de Gentse universiteit. De studie werd in januari uitgevoerd en gepubliceerd in het tijdschrift Animal Feed Science and Technology. "De houding tegenover het gebruik van insecten in diervoeder en de daarbij geproduceerde voedingsmiddelen is over het algemeen positief. Het gebruik van insecten in diervoeder wordt naar voren geschoven als een mogelijke oplossing om de duurzaamheid en maatschappelijke aanvaarding van de intensieve dierlijke productie te verbeteren", aldus de UGent.

Vis en pluimvee

Het onderzoeksteam ondervroeg 196 landbouwers, 137 betrokkenen bij de landbouwsector zoals de toeleverings- en dienstensector, en 82 consumenten. "Betrokkenen bij de landbouwsector rapporteerden de meest positieve houding tegenover het gebruik van insecten in diervoeder (gemiddelde score van 4,16 op een schaal van 1 tot 5), gevolgd door consumenten (3,89) en landbouwers (3,83). De deelnemers waren het meest enthousiast over het gebruik van insecten in voeders voor vis en pluimvee, gevolgd door varkens, en in minder mate voeders voor gezelschapsdieren en runderen."

Bron: Metro

Meer informatie

Voor meer informatie over diervoeders en de normen hiervoor, kunt u contact opnemen met NEN Agrofood en Consument via e-mail: afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken