'Werkdruk grote risicofactor bij gezond werken', aldus ESENER-2

13-11-2015 Maar liefst 60 procent van de Nederlanders vindt werkdruk een belangrijke risicofactor als het gaat om veilig en gezond werken. Dat blijkt uit de resultaten van ESENER-2, de tweede werkgeversenquête op het gebied van arbeidsomstandigheden. Psychosociale vraagstukken worden te vaak niet besproken, zo luidt een andere conclusie.

Gemiddeld vindt in Europa ruim 40 procent werkdruk een belangrijk risico, terwijl in Nederland ruim 60 procent van de respondenten dit vindt. In Nederland laten werkgevers ook meer dan gemiddeld mensen thuis werken (zo'n 26 procent van de ondervraagde werkgevers geeft dit aan, tegenover 13 procent als gemiddelde uit het onderzoek).

SA
Psychosociale risicofactoren (PSA) worden als de grootste uitdaging ervaren. Bijna 1 op de 5 organisaties die meldt met lastige klanten te moeten omgaan of werkdruk te ervaren, geeft ook aan dat het hen aan informatie of adequate instrumenten ontbreekt om het risico effectief aan te pakken. Uit ESENER-2 blijkt dat terughoudendheid om openlijk over deze kwesties te spreken het belangrijkste struikelblok vormt voor het aanpakken van psychosociale risico’s. Iets meer dan de helft van de ondervraagde Europese organisaties (53 procent), meldt voldoende informatie te hebben over de manier waarop zij psychosociale risico’s in risicobeoordelingen moeten integreren. Van de organisaties die hebben aangegeven in de 3 jaar voorafgaand aan de enquête maatregelen te hebben genomen om psychosociale risico’s te voorkomen, geeft 63 procent aan dat werknemers een rol hebben gespeeld bij het ontwerpen en invoeren van dergelijke maatregelen.

Bron: www.arbo-online.nl

Fysieke belasting
Uiteraard speelt ook fysieke belasting een rol bij veilig en gezond werken. Ook normalisatie heeft hier praktijkrichtlijnen voor opgesteld, kijk eens naar NPR-ISO/TR 12295, die helpt bij het in kaart brengen van fysieke belasting. Daarnaast is NPR-CEN-ISO/TR 12296 ontwikkeld als richtlijn voor het tillen en verplaatsen van cliënten in de gezondheidszorg.

Door deel te nemen aan het normalisatieproces in Nederland kunnen leden invloed uitoefenen op Europese en internationale normontwikkeling en zijn ze in een vroeg stadium geïnformeerd over de ontwikkelingen. Deze normen worden bij NEN door het Ergonomie platform binnen Europa begeleid en ontwikkeld. Wilt u hier deel van uitmaken? Neemt u dan contact op met Industrieveiligheid@nen.nl

Eerder door u bekeken