Werken in de kou

15-01-2018 Werknemers presteren minder goed als een werkplek te koud is. Ook lopen ze de kans om ziek te worden. De werkgever is daarom verplicht om maatregelen te nemen om gezondheidsschade door werken in de kou te voorkomen. En dat geldt niet alleen voor buitenwerk.

Werknemers kunnen niet alleen in de buitenlucht met kou te maken krijgen. Ook mensen die binnen werken, zoals medewerkers van koel- en vrieshuizen of werknemers die in grote, tochtige en onverwarmde loodsen werken, krijgen er mee te maken.

Verplichte maatregelen
Als het niet mogelijk is om een lage temperatuur op de werkplek te vermijden, moet de werkgever:

  • persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar stellen
  • de duur van de werkzaamheden verkorten
  • werken in de kou laten afwisselen met werken op een warme plek
  • de specifieke risico’s van werken in de kou opnemen in zijn risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Wanneer te koud?
In de Arbowet staat niet precies bij welke temperatuur het te koud is om te werken. De FNV hanteert de volgende normen:

Temperatuur onder 15 graden Celsius: werkgevers moeten (gratis) extra beschermingsmiddelen bieden: warme kleding en (hand)schoenen. In sommige gevallen kunnen medewerkers hun werk niet meer goed uitvoeren.
Gevoelstemperatuur onder -6 graden Celsius: werkgevers moeten het werk stilleggen. Is de gevoelstemperatuur lager, dan mogen medewerkers in de bouw werkzaamheden buiten (of blootgesteld aan de buitenlucht) neerleggen. Er is dan sprake van vorstverlet.

Bron: Arbo Online

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen? De normcommissie ‘Persoonlijke Beschermingsmiddelen’ houdt zich bezig met Europese normontwikkelingen op dit gebied. Voor informatie kunt u contact opnemen met Industrie en Veiligheid, telefoon (015) 2 690 180 of IV@nen.nl.

Norm

NEN-EN 342:2017 en

Beschermende kleding - Pakken en kledingstukken voor bescherming tegen kou

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken