Werkgevers: meer kennis nodig over wijzigingen Arbowet

14-11-2018 Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt een speciale bijeenkomst over de toekomst van arbozorg in organisaties. De reden is dat uit ministerieel onderzoek blijkt dat werkgevers nog onvoldoende bekend zijn met de inhoud van wijzigingen van de Arbowet. De bijeenkomst is op 22 november.

Werkgevers weten wel dat de wet is gewijzigd, maar niet wat dit inhoudelijk eigenlijk betekent. De vernieuwde Arbowet legt de verantwoordelijkheid voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden nog meer bij de werkgever en werknemers. Samenwerking is dus belangrijk.

Het doel van de bijeenkomst op 22 november is om met elkaar stappen te zetten om de arbeidgerelateerde zorg in de toekomst te verbeteren. Aanmelden kan via www.arbozorg2020.nl.

Basiscontract
Een derde van de deelnemers aan het onderzoek gaf aan met geen enkele wijziging inhoudelijk bekend te zijn. Bij grote organisaties is slechts 4 procent niet op de hoogte van de inhoudelijke wijzigingen. Twee op de vijf respondenten gaf aan meer informatie nodig te hebben en een derde vindt dat er in de eigen organisatie meer voorlichting moet zijn over arbozorg. Respondenten willen vooral meer weten over de invoering van het basiscontract en het inschakelen van de bedrijfsarts.

Overzicht van alle wijzigingen
De Arbowet is op 1 juli 2017 gewijzigd. Het doel van de wijziging is om werkgevers en werknemers meer verantwoordelijk te maken voor de geboden arbozorg in de eigen organisatie. Ook is preventie van beroepsziekten belangrijker geworden. De bedrijfsarts krijgt hierbij nadrukkelijker een rol; zo moet hij de werkgever adviseren over preventiemaatregelen in de organisatie en moet hij beroepsziekten melden bij het Nederlands centrum voor Beroepsziekten (NCVB). Speciaal voor werkgevers in het mkb is eind vorig jaar een brochure gepubliceerd met een overzicht van wijzigingen van de Arbowet.

Bron: Rendement

Eerder door u bekeken