Werknemer struikelt over eigen gereedschap: wie is aansprakelijk?

07-02-2017 Een onfortuinlijke monteur struikelt over een accuboor die hij zelf heeft laten slingeren op zijn werkplek. Is de werkgever aansprakelijk voor de schade die hij daardoor lijdt?

Werknemer werkt als 1e monteur bij Neptunes, een internationaal tentenbouwbedrijf. Hij werkte aan boord van een zeeschip in een hoogwerker waar geen opbergmogelijkheden waren voor zijn gereedschap, waaronder een accuboor. Bij het terug in de hoogwerker klimmen verdraaide hij zijn knie omdat hij op de boor ging staan. In het ziekenhuis is hij aan het letsel geopereerd. Hij stelt de werkgever aansprakelijk voor de door hem geleden schade op grond van artikel 7:658 BW, nu de werkgever niet aan de zorgplicht zou hebben voldaan.

Zo heeft de werkgever nagelaten eenvoudige en weinig kostbare veiligheidsmaatregelen (zoals een opbergbakje of een gereedschapsriem) te treffen waardoor het ongeval voorkomen had kunnen worden. Werkgever stelt wel te hebben voldaan aan de zorgplicht en derhalve niet aansprakelijk te zijn voor de schade van de werknemer. Werkgever stelt aan alle veiligheidseisen en certificering te voldoen, keer op keer aandacht te vestigen op het netjes en veilig werken en ook veiligheidsmiddelen ter beschikking te hebben gesteld. Werknemers hebben nog nooit om een gereedschapsriem gevraagd en daar past een accuboor volgens werkgever ook niet in.

Uitspraak
De rechter oordeelde dat de werkplek niet veilig was. Het feit dat de werkgever de werknemers vaak wijst op netjes werken, kan een werknemer vergeten als hij geconcentreerd aan het werk is. Dit doet dus niet ter zake. De werkplek had veiliger gemaakt kunnen worden. Een werkgever moet zijn werknemers niet alleen waarschuwen voor gevaren, maar ook telkens onderzoeken of er niet toch nog andere methoden zijn om de risico’s die in zijn branche optreden te verminderen. Door dit na te laten heeft de werkgever onvoldoende aan zijn zorgplicht voldaan en is hij aansprakelijk voor de schade van werknemer.

Gevolgen
Ook als aan alle veiligheidsnormen wordt voldaan en alleen met gecertificeerde materialen wordt gewerkt, kan het raadzaam zijn om toch te kijken of er veiligere methoden voorhanden zijn om risico’s op ongevallen te verminderen. In dit geval had een simpele instructie ten aanzien van het hangen van de accuboor aan de riem misschien al een andere uitspraak veroorzaakt.

Bron: www.arbozone.nl

Eerder door u bekeken