Werkzaamheden op tankschepen nog niet veilig en gezond genoeg

11-11-2014 De Inspectie SZW heeft bij 135 van de 190 geïnspecteerde tankschepen, waar onderhoudswerkzaamheden werden verricht, overtredingen geconstateerd. De meeste overtredingen hadden te maken met het niet of onjuist meten van gevaarlijke concentraties gassen en dampen. Ook is er onvoldoende aandacht voor voorlichting, onderricht en toezicht, zo is te lezen in het Inspectierapport.

De reparatiewerkzaamheden vinden vaak plaats in kleine en nauwe ruimtes op het schip. Juist hier is het gevaar aanwezig te stikken door opgehoopte gassen of bedwelmd of vergiftigd te raken. Voordat werknemers in zo’n ruimte gaan moet men de concentratie gevaarlijke gassen en dampen meten. Het overgrote deel van de overtredingen heeft te maken met het niet of verkeerd uitvoeren van metingen, die noodzakelijk zijn om te bepalen of men de ruimte veilig kan betreden.

Voorlichting

Met brancheorganisatie Scheepsbouw Nederland heeft de Inspectie afgesproken dat de sector actiever de bedrijven gaat informeren en stimuleren om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Door de aard van de risico’s van reparatiewerkzaamheden aan boord van tankschepen blijft de Inspectie SZW hier de komende jaren inspecteren.

Rapport

Lees meer informatie in het rapport van Inspectie SZW

bron: www.arboportaal.nl

Eerder door u bekeken