Wijzigingen Arbowet en WOR uitgesteld

14-01-2016 De invoering van de wijzigingen van de Arbowet en de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is uitgesteld. De extra bevoegdheden op het gebied van topbeloningen voor de OR en de vernieuwde Arbowet op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg staan niet meer gepland voor 1 juli 2016, maar pas voor 1 januari 2017.

Het eerdere overzicht van geplande wetsvoorstellen voor de WOR en de Arbowet is door de overheid aangepast. Uit de nieuwe lijst blijkt dat het kabinet niet alle wijzigingen op de gewenste data in werking kan laten treden. Alleen de wijziging van de WOR waarbij het instemmingsrecht van de OR bij pensioen wordt verduidelijkt, staat nog wel gepland om in werking te treden op 1 juli 2016.

Bron: Rendement.nl

Eerder door u bekeken