Workshop: Werken aan duurzame inzetbaarheid

27-02-2015 NEN organiseert op 24 april een workshop waarop u uw kennis op het gebied van duurzame inzetbaarheid verder kunt uitbreiden en delen op een interactieve middag met vakgenoten.

Het belang van duurzame inzetbaarheid is door Nederlandse werkgevers, -nemers en de overheid lang en breed onderkend. Nederland heeft te maken met toegenomen internationale concurrentiedruk en de Nederlandse beroepsbevolking vergrijst en ontgroent waardoor we op een andere manier zullen moeten werken en leven om ons sociale stelsel houdbaar te houden.

Het optimaal inzetten van onze huidige beroepsbevolking is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Maar hoe doen we dat in de praktijk? Welke maatregelen moeten we treffen? Hoe meten we het rendement van werkenden? Hoe houden we werkenden gezond? Hoe brengen we levenslang leren in de praktijk?

Om duurzame inzetbaarheid tot een succes te maken zijn onderlinge afspraken tussen belanghebbenden en experts onontbeerlijk. De HRM-commissie van NEN legt deze afspraken vast in normen. Normen zorgen voor kennisdeling en tonen de consensus over een specifiek onderwerp. Omdat duurzame inzetbaarheid niet ophoudt aan de grens, werkt NEN ook mee de internationale ISO-norm voor ‘sustainable employability’.

Workshop

De workshop biedt u de gelegenheid om als HR-professional uw stem te laten horen en mee te denken vanuit uw dagelijkse praktijk over de uitdagingen die er liggen om duurzame inzetbaarheid succesvol te implementeren en onderdeel uit te maken van de Nederlandse consensus op dit gebied.

Om de ideeënstroom op gang te brengen zal Hans van der Steen van werkgeversvereniging AWVN spreken over de toekomst van werk. Jan Plak van Siemens en Marcel Reijmerink van Achmea komen vertellen hoe zij binnen hun bedrijf bezig zijn met het implementeren van duurzame inzetbaarheid.

Daarna gaat u zelf begeleid aan de slag in kleine werkgroepen om vraagstukken over duurzame inzetbaarheid te analyseren en bespreken. De resultaten worden plenair besproken met een expertpanel. De conclusies van de dag komen op de agenda HRM-normcommissie en zullen worden gebruikt om normen te verbeteren of initiëren. Daarmee heeft u direct invloed op duurzame inzetbaarheid wereldwijd.

Meer informatie en vragen

U kunt voor vragen en meer informatie terecht bij Robby Veders, consultant NEN Industrie & Veiligheid. Bereikbaar via robby.veders@nen.nl of telefonisch (015) 2 690 136.

Uw investering:
Datum: 24 april 2015
Tijd: 12.30 - 16.30 uur
Prijs: € 100,00 per deelnemer
Locatie: NEN Delft

Nu inschrijven

Eerder door u bekeken