Zonnebrillen voor de kleintjes

28-05-2014 Dinsdag 27 mei vermeldt RTL Nieuws dat het Oogfonds een campagne begint om ouders er bewust te maken dat ze niet alleen de huid van hun kindjes moeten beschermen tegen de zon, maar óók hun ogen. Er wordt nog vaak vergeten dat UV-straling de ogen ook kan beschadigen. Het fonds raadt ouders aan om hun kleintjes, ook baby's, een zonnebril te laten dragen als ze in de zomer buiten komen.

Kinderen zijn extra kwetsbaar voor veel licht en UV-straling. Omdat de pupil van een kind groter is en de ooglens minder beschermend pigment bevat dan die van een volwassene, is een goede zonnebril voor kinderen juist erg belangrijk. Hoe jonger het kind is, hoe kwetsbaarder de ogen zijn. Het gezicht van baby’s dient dan ook zo veel mogelijk in de schaduw te blijven en aangeraden wordt om de ogen te beschermen met een goede zonnebril.

Zonnebrillen hebben een CE-markering, gevolgd door een cijfer van 0 tot 4. Het cijfer geeft de kleurintensiteit of bescherming tegen verblinding van de glazen weer. Bescherming 0 betekent tot 20% lichtabsorptie en bescherming 4 is 92-97% lichtabsorptie. Een absorptie van minimaal 75% wordt aangeraden. Om hiervan verzekerd te zijn, kan het beste gekozen worden voor een zonnebril met minimaal markering CE 3 in de zomer.

Zonnebrillen genormaliseerd

Zonnebrillen vallen onder de Europese richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen. Deze richtlijn geeft echter alleen een paar algemene criteria. Een nadere invulling van de algemene technische eisen is vastgelegd in de norm NEN-EN-ISO 12312-1 ‘Oog- en gezichtsbescherming – Zonnebrillen en daarmee samenhangende producten – Zonnebrillen voor algemeen gebruik’. Als een zonnebril voldoet aan NEN-EN-ISO 12312-1, biedt deze goede bescherming tegen de ultraviolette kracht van de zon. De norm beschrijft onder andere eisen en aanwijzingen voor de tint en de UV-absorptie van de glazen. Voor kinderen moeten de glazen wel van onbreekbaar polycarbonaat zijn.

NEN-EN-ISO 12311:2013 ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen - Beproevingsmethoden voor zonnebrillen en aanverwante benodigdheden’ beschrijft testmethoden voor het vaststellen van de eigenschappen van zonnebrillen. De norm is toepasbaar op alle zonnebrillen en gerelateerde brillen. Andere testmethoden dan beschreven in de norm kunnen gebruikt worden als is aangetoond dat ze gelijkwaardig zijn.

Normcommissie Persoonlijke Beschermingsmiddelen

NEN coördineert de inspraak van belanghebbenden bij het Europese normalisatieproces. Daartoe bestaat een normcommissie ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen’ met de volgende aandachtsgebieden:

  • ademhalingsbescherming
  • oogbescherming
  • hoofdbescherming
  • gehoorbescherming
  • valbescherming
  • voet- en beenbescherming
  • beschermende kleding

Eerder door u bekeken