Nieuwe aanduiding materiaalnummers gieterijtechniek

16-01-2014 Op Nederlands initiatief wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe systematiek voor de aanduiding van materiaalnummers binnen de gieterijtechniek. "NEN-EN 1754 Magnesium and magnesium alloys – Magnesium and magnesium alloy anodes, ingots and castings - Designation system" wordt in dit kader herzien.

NEN-EN 1754 moet gaan aansluiten bij de nieuwe aanduidingssystematiek beschreven in "NEN-EN 1560:2011 Founding - Designation system for cast iron - Material symbols and material numbers". Ook zullen de gebruikte materiaalnummers aangepast worden naar de structuur en het principe beschreven in "NEN-EN 10027-2 Designation systems for steels - Part 2: Numerical system".

Systeem

De systematiek is gebaseerd op het systeem zoals dat al sinds decennia wordt toegepast voor staalsoorten en beschreven is in NEN-EN 10027-2. Deze numerieke manier van materiaalaanduiding bestaat uit zes posities: cijfer, punt, vier cijfers.

Het eerste cijfer is toegewezen aan de hoofdgroep van materialen, bijvoorbeeld:
• staal = 1,
• non ferro materialen, zwaar = 2,
• non ferro materialen, licht = 3,
• poeder metalen, gesinterde materialen = 4,
• gietijzer = 5.

Voor magnesium en gelegeerd magnesium gietmaterialen zijn de cijfers 3.5000 t/m 3.5999 toegewezen.

Norm

NEN-EN 1754:2014 Ontw. en

Magnesium en magnesiumlegeringen - Aanduidingssystemen voor anodes, blokken en gietstukken - Materia...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN-EN 1560:2011 en

Gieterijtechniek - Aanduidingssysteem voor gietijzer - Materiaalsymbolen en -nummers

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN-EN 10027-2:1993 nl

Systemen voor het aanduiden van staalsoorten - Deel 2: Numeriek systeem

Dit deel 2 van deze Europese norm EN 10027 geeft een numeriek systeem voor de aanduiding van staalsoorten. Het behandelt de structuur van staalnummers en de organisatie voor hun registratie, toekenning en verspreiding. Dit systeem wordt numeriek syst...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Meer info?

Wilt u meer informatie aangaande dit onderwerp of gieterijtechniek in het algemeen, of wilt u een bijdrage leveren aan deze herziening, dan kunt u contact opnemen met:
Isabel Polderdijk

isabel.polderdijk@nen.nl

(015) 2690 107