Nieuwsberichten Consumentenzaken

Het nieuws volgen? Neem dan een gratis abonnement op e-nieuwsbrief Consumentenzakenmail.

Handvatten risicobeheersing reizen in groepsverband voor kinderen en jongeren

08-07-2020 Recentelijk is een voorstel gedaan om een ISO-norm te ontwikkelen dat handvatten moet bieden voor het beheersen van risico's voor kinderen en jongeren wanneer zij in groepsverband op reis gaan. Vanuit Canada is voorgesteld om in mondiaal verband te werken aan deze norm.

Lees meer

Nieuwe normsubcommissie Risicoanalyse sport en recreatie

06-07-2020 Vanuit ISO ligt er een normontwerp voor de ontwikkeling van een nieuwe norm. Het zijn verschillende richtlijnen die toegepast kunnen worden om de voordelen en risico’s bij sport en recreatieve activiteiten te bepalen. Er wordt, vanuit Nederland, een normsubcommissie opgezet om het werk te kunnen volgen en invloed uit te oefenen op de inhoud van de norm.

Lees meer

Werkgroep Circulair Textiel zet belangrijke stap op weg naar circulaire economie

26-06-2020 Op donderdag 25 juni is tijdens een online evenement de eerste Nederlands Technische Afspraak (NTA) Circulair Textiel uitgereikt aan Rob van Arnhem. Deze NTA beschrijft categorieën van circulaire textielproducten en stelt eisen aan de inputstromen en toegepaste circulaire strategieën om te kunnen rapporteren over circulaire textielproducten.

Lees meer

Experts gezocht voor normcommissie kinderartikelen

25-06-2020 Voor kinderartikelen zoals commodes, kinderboxen en fopspeenhouders zijn de huidige productnormen aan herziening toe. Binnen de Europese normcommissie (CEN/TC 252) worden deze herzieningstrajecten door verschillende werkgroepen opgenomen. Nederlandse experts en belanghebbenden kunnen als lid van de Nederlandse normcommissie deelnemen aan deze werkgroepen en invloed uitoefenen op de inhoud van de normen.

Lees meer

Nieuwe norm drinkbekers voor baby's en peuters

25-06-2020 Sinds juni 2020 is de herziening van de NEN-EN 14350 voor drinkbekers voor baby’s en peuters beschikbaar. Deze norm is van toepassing op babyflessen en allerhande drinkbekers, zowel met tuit als met rietje, bestemd voor kinderen van 0 tot 48 maanden.

Lees meer

Publicatie Nederlandse Technische Afspraak ‘Veiligheid van indoor trampolineparken’

25-06-2020 Onlangs is de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8121 ‘Veiligheid van indoor trampolineparken’ gepubliceerd. Dit document bevat richtlijnen voor de technische en operationele veiligheid van indoor trampolineparken. De NTA is opgesteld met als doel de fabrikanten, exploitanten, dienstverleners, keurende instanties en toezichthouders te ondersteunen bij het beoordelen en beheren van risico's die kenmerkend zijn voor indoor trampolineparken. De NTA is nu te downloaden.

Lees meer

Lancering Nederlands Technische Afspraak ‘Circulair Textiel’

28-05-2020 Op donderdag 25 juni wordt online de eerste Nederlands Technische Afspraak (NTA) Circulair Textiel gelanceerd. Deze NTA beschrijft categorieën van circulaire textielproducten en stelt eisen aan de inputstromen en toegepaste circulaire strategieën om te kunnen rapporteren over circulaire textielproducten. Belanghebbenden zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan de online lancering.

Lees meer

Publicatie herziening norm dierlijke mest en mestproducten

26-05-2020 De herziening van NEN 7433 over dierlijke mest en mestproducten is onlangs gepubliceerd. NEN 7433 beschrijft een methode voor de ontsluiting van dierlijke mest en mestproducten met een mengsel van zwavelzuur, waterstofperoxide en kopersulfaat.

Lees meer

Start ontwikkeling matraslabel voor realisatie circulaire economie

28-04-2020 Afgedankte matrassen vormen een groot deel van huishoudelijk restafval. Om deze materialen te kunnen recyclen, heeft de matrassector het initiatief genomen een label te ontwikkelen en de gegevens van circulariteit hierop te vermelden. Het label helpt de consument met zijn aankoopkeuze. NEN roept belanghebbende partijen op om mee te praten in een projectgroep.

Lees meer

Internationale norm voor onderzoek incidenten met betrokken consumenten

22-04-2020 Onlangs is er binnen ISO een voorstel gedaan om een internationale norm te ontwikkelen dat handvatten biedt om onderzoek te doen naar incidenten waar consumenten bij betrokken zijn. Vanuit Japan is voorgesteld om in mondiaal verband te werken aan een 'international standard (guideline) to provide a general guide for investigations of consumer incidents'.

Lees meer

Nieuwe norm voor veiliger elektrisch speelgoed

25-03-2020 Normen zorgen ervoor dat de producten die we dagelijks gebruiken, veiliger gemaakt kunnen worden. Zo wordt de veiligheid van elektrisch speelgoed behandeld in NEN-EN-IEC 62115:2020 ‘Electric toys – Safety’, waarvan recent de aanvulling A11:2020 is gepubliceerd.

Lees meer

NEN-Gebruikersplatform: de start van nieuwe samenwerkingsvormen

23-03-2020 Onlangs vond bij NEN in Delft de kick-off plaats van het NEN- Gebruikersplatform: een nieuwe samenwerkingsvorm (of: vormen) tussen NEN en verschillende belangenvertegenwoordigers van gebruikers, consumenten en burgers. De kick-off meeting wordt gezien als de start van het verder vormgeven van deze samenwerking, waarbij 2020 als pilotjaar geldt

Lees meer

Geslaagde en inspirerende vergadering Zwembaden bij Van Dorp installaties

23-03-2020 De NEN-commissie Zwembaden hield op donderdag 5 maart een vergadering in het Van Dorp Ontwikkelhuis. Een inspirerende leeromgeving, centraal gelegen in Nieuwegein (Utrecht), waar iedereen kan leren, ontspannen, werken en brainstormen. Er werd een korte presentatie over dit Ontwikkelhuis gegeven en na afloop was iedereen vrij om overal even een kijkje te nemen. De vergadering zelf was ook zeer geslaagd: er waren exceptioneel veel leden aanwezig, het verliep soepel, de sfeer was goed en de commissie heeft goede stappen gemaakt.

Lees meer

Norm voor kite boarding gepubliceerd

23-03-2020 Kite boarding groeit snel aan populariteit en steeds meer mensen maken gebruik van vliegers, boards en andere materialen. Net als de sport, ontwikkelen deze materialen in een snel tempo. Zo worden er bijvoorbeeld veiligheden ingebouwd om ongelukken te voorkomen. Om te waarborgen dat deze toepassingen daadwerkelijk veilig zijn, worden internationale normen (ISO) ontwikkeld. De Europese norm EN-ISO 21853:2020 is nu gepubliceerd.

Lees meer

Wereld Water Dag: water en klimaatverandering

22-03-2020 Water is een van 's werelds krachtigste wapens tegen klimaatverandering. Zonder water zou er geen natuurlijke bescherming zijn, denk aan de mangrove en veengebieden die inwoners van omliggende gebieden beschermen tegen overstromingen. Daarentegen is water ook een gevaar voor de maatschappij. Wereld Water Dag ondersteunt het idee dat iedereen een steentje bij kan dragen aan de versterking van het waterbeheer.

Lees meer

Testen en vervangen gehoorbescherming

19-03-2020 Hoe vaak moet gehoorbescherming gecontroleerd en vervangen worden? Het SER Arboplatform geeft antwoord. Hoe schadelijk geluid is hangt af van hoe vaak en hoe lang de blootstelling is. Vanaf 80 decibel kan geluid schadelijk zijn. En bij geluiden van 120 decibel kan zelfs acute gehoorschade ontstaan.

Lees meer

Risicoanalyse bij sport en recreatie

28-02-2020 Er ligt een voorstel vanuit ISO voor de ontwikkeling van een nieuwe norm over een risicoanalyse bij sport en recreatie. Het zijn verschillende analyses die toegepast kunnen worden om de voordelen en risico’s bij sport en recreatieve activiteiten te bepalen. Belanghebbende kunnen bij NEN kenbaar maken als ze actief betrokken willen zijn bij deze ontwikkeling.

Lees meer

Voorjaarsconferentie Circulaire Economie ‘CE-Spring’

17-02-2020 NEN organiseert op 9 april 2020 bij DUWO in Delft de voorjaarsconferentie CE-Spring over circulaire economie. Hier komen verschillende sectoren bij elkaar om kennis en ervaringen te delen en om te bespreken waar afspraken nodig zijn om de transitie te versnellen.

Lees meer

Circulair inkopen met normen

06-02-2020 Steeds meer organisaties gaan aan de slag met circulair inkopen. Maar waar moet een organisatie beginnen? Met ISO 20400, de internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen, kan er worden vastgesteld hoe daar uitvoering aan te geven.

Lees meer

Informatiebijeenkomst ‘Europese normen voedselauthenticiteit en fraude’

06-02-2020 Op donderdag 13 februari organiseert NEN een bijeenkomst over een nieuw Europees initiatief voor het opstellen van CEN-normen voor de detectie en analyse van de authenticiteit van voedsel en voedselfraude. Tijdens de bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de stand van zaken en wordt onderzocht hoe Nederlandse partijen bij dit initiatief betrokken willen worden.

Lees meer

Kleding passen met een gepersonaliseerd 3D-model

31-01-2020 Steeds meer mensen bestellen online kleding en kiezen daarbij voor verschillende maten, om er zeker van te zijn dat er een (maat) past. De kledingstukken die niet passen, worden retour gestuurd. Zonde van het onnodige transport, en in sommige gevallen wordt de teruggestuurde kleding zelfs vernietigd. Daarom heeft de sector de handen ineen geslagen en wordt er gewerkt aan twee nieuwe ISO normen over digitaal passen.

Lees meer

NEN trotse sponsor van BNR programma ‘De Eeuw van mijn Dochters’

08-01-2020 Presentator Art Rooijakkers start vanaf donderdag 9 januari met een eigen twaalfdelige serie bij BNR Nieuwsradio. Het programma met de naam ‘De Eeuw van mijn Dochters’ is een persoonlijke zoektocht naar de nabije toekomst waarin zijn dochters zullen opgroeien. NEN is trotse sponsor van het programma, dat elke donderdagavond om 19.00 uur op BNR te horen is. De serie verschijnt ook als podcast.

Lees meer

NEN ondertekent de Green Deal voor versnelling kunststof recycling

08-01-2020 Dinsdag 7 januari vond de ondertekening van de Green Deal ‘Betrouwbaar bewijs voor toepassen van kunststof recyclaat’ plaats voor plastic recycling. NEN is daarmee een van de initiatiefnemers die zich inzet om een breed gedragen methode op te stellen voor het betrouwbaar aantonen van het aandeel gerecyclede plastics in producten.

Lees meer

Europese werkgroep bakfietsen gaat van start

23-12-2019 Bakfietsen zijn niet meer weg te denken van de Nederlandse wegen. Deze bakfietsen zijn ook in Duitsland, Denemarken, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in opmars. Binnenkort begint het werk aan een Europese norm, waarin de veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor bakfietsen staan beschreven. De eerste vergadering van de werkgroep was op 20 januari 2020.

Lees meer

De nieuwe trainingsgidsen zijn uit!

03-12-2019 De nieuwe NEN trainingsgidsen zijn uit. Hierin vindt u een overzicht van alle trainingen die NEN binnen de verschillende vakgebieden geeft voor het voorjaar 2020.

Lees meer

NEN zoekt geïnteresseerden voor ontwikkeling normen voor digitale uitdagingen consument

29-11-2019 Onduidelijke aankoopvoorwaarden bij online aanschaf van een product of dienst. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met gebruikersdata op social media na overlijden? Hoe wordt een consument op leeftijd beschermd tegen het online afsluiten van mogelijk oneerlijke overeenkomsten? Dit zijn vraagstukken waarmee de internationale Committee on Consumer Policy (COPOLCO) zich bezighoudt.

Lees meer

Normalisatie en digitale uitdagingen voor de consument

11-11-2019 NEN is op zoek naar belanghebbende partijen die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van internationale (ISO) normen ter bescherming van de consument. Dat gebeurt in het internationale Committee on Consumer Policy (COPOLCO).

Lees meer

Nieuwe geharmoniseerde speelgoednormen van kracht

11-11-2019 De herziene norm voor de migratie van schadelijke elementen in speelgoed (NEN-EN 71-3:2019) is geharmoniseerd. Vanuit de Europese speelgoedrichtlijn wordt nu naar deze normen verwezen voor het bepalen van de essentiële veiligheidseisen en bijhorende testmethodes voor speelgoed op de Europese markt.

Lees meer

Herziening internationale normen voor opblaasbare vrijetijdsartikelen

04-11-2019 In dit Instagram-tijdperk vliegen de opblaasbare eenhoorns, flamingo's en pizzapunten je om de digitale oren. Foto's van je hippe luchtbed online zetten is leuk, maar het is vooral belangrijk dat deze artikelen veilig gebruikt worden. Met dit doel is de NEN-EN-ISO 25649 normreeks ‘Opblaasbare vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water’ ontwikkeld. Deze normreeks wordt op internationaal niveau herzien.

Lees meer

Norm in ontwikkeling voor vereisten toezicht en personeel van fitnesscentra

01-11-2019 Onlangs is de Europese werkgroep Fitness Centres begonnen aan de ontwikkeling van een nieuwe norm voor fitnesscentra. In deze norm worden eisen gesteld aan het toezicht, de operationele procedures en de essentiële skills van het personeel dat werkzaam is in Europese fitnesscentra.

Lees meer

Informatiebijeenkomst ‘Avontuurlijke vrijetijdsactiviteiten’

24-10-2019 Op dinsdag 5 november 2019 organiseert NEN een bijeenkomst over de ontwikkeling van een aantal internationale normen met betrekking tot avontuurlijke vrijetijdsactiviteiten. Tijdens deze bijeenkomst wordt er een toelichting gegeven op zowel de inhoud als de status van deze normen.

Lees meer

Ook cosmetica moet aan productie-eisen voldoen

08-10-2019 De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit hanteert NEN-EN-ISO 22716 om te bekijken of cosmetische producten op de Europese markt voldoen aan de Good Manufacturing Practices (GMP).

Lees meer

Stemming over Europese aspecten in ISO norm maataanduiding

08-10-2019 Er loopt momenteel een stemming om te bekijken of er voldoende steun is om de ISO norm voor maataanduiding ISO 8559-2 te herzien en elementen uit de Europese norm daarin op te nemen, zodat de normen voor maataanduiding Europees en wereldwijd gelijkgetrokken worden.

Lees meer

Norm kinderslaapzakken alweer in herziening

08-10-2019 De norm voor kinderslaapzakken, NEN-EN 16781:2018, is onlangs verschenen. Hoewel deze norm een reeks aan veiligheidseisen voorschrijft, roept hij nog steeds vragen op. Wat is nu de status van deze norm?

Lees meer

Guidance documenten speenkoorden en pufferspeelgoed

08-10-2019 De Europese Commissie heeft twee ‘guidance documents’ op het gebied van kindveiligheid gepubliceerd. Eén over de leeftijdsclassificatie van pufferspeelgoed en één over speenkoorden. Deze documenten helpen producenten, importeurs en toezichthouders bij het interpreteren en toepassen van de speelgoedrichtlijn (Toy Safety Directive 2009/48/EC).

Lees meer

Betere kinderzitjes zorgen voor minder verkeersdoden

08-10-2019 De verkeersveiligheid voor kinderen is de afgelopen decennia sterk verbeterd. Wel lijkt de afname in het aantal doden de laatste jaren te stagneren, zo meldde onlangs het ANP op basis van cijfers van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

Lees meer

Ontwerp NPR ‘Consumentendossier’ beschikbaar voor commentaar

01-10-2019 Vanaf 1 oktober is de ontwerp-versie van de Nationale Praktijk Richtlijn (NPR) ‘Consumentendossier’ beschikbaar voor commentaar. NEN nodigt alle partijen uit de markt uit om te reageren op dit ontwerp, dat opgesteld is binnen de normcommissie ‘Consumentendossier’, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Lees meer

Normontwerp ISO 22095 'Chain of Custody - Terminologie en handelsmodellen' in publieke commentaarfase

02-09-2019 Het normontwerp voor Chain of Custody, ISO 22095, bevindt zich in de publieke commentaarronde. Stakeholders hebben nog tot 5 november de tijd om hun opmerkingen in te dienen.

Lees meer

Werkgroep Circulair Textiel voortvarend van start

15-08-2019 De werkgroep Circulair Textiel is in juni jl. met meer dan 25 Nederlandse partijen van start gegaan. Inmiddels is al de eerste versie van een Nederlands Technische Afspraak (NTA) opgesteld met gemeenschappelijke eisen aan producten die circulair textiel genoemd mogen worden. Er is in de werkgroep nog beperkt plek voor stakeholders vanuit de fast fashion, wasserijen en textielafvalverwerking.

Lees meer

Samenvatting seminar ‘Give musculoskeletal health to children and young workers’

12-08-2019 Het European Agency for Safety and Health at Work heeft samen met ENETOSH een seminar georganiseerd over fysieke belasting bij kinderen en jonge werkenden.

Lees meer

Workshop ‘Smart PPE and garments’

12-08-2019 Op 14 oktober 2019 organiseert CEN/CENELEC samen met het Personal Protective Equipment Sector Forum een bijeenkomst over ‘Smart PPE and garments’.

Lees meer

Richtlijn toelichting op norm voor koorden en treksluitingen kinderkleding

29-07-2019 Kinderkleding moet voldoen aan de Europese veiligheidseisen. Vooral koorden en treksluitingen vormen een risico, bijvoorbeeld doordat kinderen met het koordje blijven haken achter een glijbaan. Dit kan leiden tot ernstige verwondingen of zelfs verstikking.

Lees meer

Meepraten over Nederlands Technische Afspraak 'Matrassenetiket'

19-07-2019 Duurzaamheid en circulariteit wordt steeds belangrijker. Eén van de grotere uitdagingen op dit gebied is de matrassenstroom. Mede daarom is 'matrassen' als icoonproject opgenomen in de transitieagenda voor consumptiegoederen als onderdeel van het Grondstoffenakkoord. Wilt u als belanghebbende meepraten over dit onderwerp, meld u dan aan.

Lees meer

Nederlandse belanghebbenden positief over ontwikkeling ISO-norm voor veiligheid van seksspeeltjes

11-07-2019 NEN organiseerde op 11 juli een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van normen met veiligheidseisen voor seksspeeltjes. Hoewel deze speeltjes wereldwijd worden geproduceerd, verkocht en gebruikt, ontbreken internationale standaarden. Omdat steeds meer incidenten leiden tot chirurgische ingrepen, is er vraag naar internationale normen die voor meer veiligheid moeten zorgen.

Lees meer

NTA 'Veiligheidseisen indoor trampolineparken'

10-07-2019 De groei en populariteit van indoor trampolineparken in Nederland lijkt niet te stoppen. In 2011 werd een eerste indoor trampolinepark in Nederland geopend; in 2019 zijn er al bijna honderd indoor trampolineparken, verspreid door heel het land. Trampolinespringen is niet zonder risico, maar er is geen specifieke regelgeving omtrent het toezicht en veiligheidsinstructies.

Lees meer

Normontwerp ISO 22095 'Chain of Custody - Terminologie en handelsmodellen' gereed voor publicatie

04-07-2019 Het waarborgen van de betrouwbaarheid van producten door meer transparantie in de keten. Dat is kort gezegd waar het bij een ketenbeheersysteem, een zogenoemde Chain of Custody (CoC) om gaat. Het opvolgsysteem is onmisbaar voor bedrijven om productintegriteit te waarborgen, het vertrouwen van de consument te vergroten en reputatierisico's te beperken.

Lees meer

Informatiebijeenkomst ontwikkeling ISO-norm voor veiligheid van seksspeeltjes

21-06-2019 NEN organiseert op 11 juli een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van normen met veiligheidseisen voor seksspeeltjes. Hoewel deze speeltjes wereldwijd worden geproduceerd, verkocht en gebruikt, ontbreken internationale standaarden. Omdat steeds meer incidenten leiden tot chirurgische ingrepen, is er vraag naar internationale normen die voor meer veiligheid moeten zorgen.

Lees meer

HLS onmisbaar voor een goede bedrijfsvoering

14-06-2019 High Level Structure (HLS) klinkt complex en niet direct toegankelijk voor organisaties. En al helemaal niet voor de consument. Niets blijkt echter minder waar! Deze structuur, die in bijna alle ISO-managementsysteemnormen is verweven, geeft juist een stevige basis voor een goede bedrijfsvoering.

Lees meer

Internationale normen in oprichting voor veiligheidsvoorschriften seksspeeltjes

04-06-2019 Vanuit Zweden is er een voorstel gekomen om internationale normen te maken om de veiligheid van seksspeeltjes te verhogen. Aanleiding voor dit voorstel is een onderzoek uit 2018 waaruit blijkt dat er wereldwijd een stijging is in het aantal incidenten met seksspeeltjes die leiden tot chirurgische ingrepen.

Lees meer

Nieuwe guidance voor muziekinstrumenten en zwembaden

20-05-2019 De Europese Commissie heeft twee ‘guidance documents’ over zwembaden en over muziekinstrumenten gepubliceerd. Deze guidance documenten dienen voor producenten, importeurs en autoriteiten als hulpmiddel bij het interpreteren en gebruiken van de speelgoedrichtlijn (Toy Safety Directive 2009/48/EC). De documenten beschrijven wanneer artikelen als speelgoed worden beschouwd en derhalve onder de speelgoedrichtlijn vallen.

Lees meer

Calisthenics normcommissie in oprichting

14-05-2019 Calisthenics is in opmars. Niet alleen in Nederland, maar ook buiten onze grenzen neem de populariteit van deze acrobatische krachtsport met de dag toe. Deze jonge sport combineert kracht, fitness en turnen, waarbij gebruik wordt gemaakt van het eigen gewicht van de sporter. Op initiatief van verschillende marktpartijen wordt een normcommissie opgericht die afspraken gaat maken voor de toestellen voor deze sport.

Lees meer

Toegankelijke(r) producten en diensten in normen

13-05-2019 Meer toegankelijke producten en diensten voor meer en zo divers mogelijke groep gebruikers, ‘Design for All’ is waar experts in Europa zich op normalisatievlak hard voor maken.

Lees meer

Meedoen aan ontwikkeling internationale normen voor klokkenluidersregelingen?

07-05-2019 Goede regelingen voor het omgaan met en de bescherming van klokkenluiders in de organisatie zijn van toenemend belang. Daarom wordt op mondiaal niveau gewerkt aan een ISO-richtlijn voor het inbedden van ’whistleblowing’ in het managementsysteem van een organisatie. ISO 37002 biedt organisaties daarvoor praktische handvatten en informatie over hoe daarbij aan de huidige en toekomstige wet- en regelgeving te voldoen. Via een Nederlandse normcommissie kan invloed uitgeoefend worden op de richtlijn. Belanghebbenden kunnen zich aanmelden voor de normcommissie.

Lees meer

CEN commissie voedselfraude start in juni

03-05-2019 Er komt een nieuwe Technische Commissie onder Duits voorzitterschap die zich bezig gaat houden met detectiemethoden voor voedselauthenticiteit. In juni is in Berlijn de oprichtingsvergadering. Experts zijn nog welkom.

Lees meer

Norm voor “Design for all” gepubliceerd

26-03-2019 Meer toegankelijke producten en diensten voor meer gebruikers. Dat is in een notendop de inhoud van een nieuwe Europese norm op het gebied van “Design for all”, die op 6 maart is gepubliceerd. NEN-EN 17161:2019 ‘Design for All - Accessibility following a Design for All approach in products, goods and services - Extending the range of users.

Lees meer

Praat mee over internationale normen voor vertalen en vertaalservices

25-03-2019 Aan welke eisen moet een vertaalkabine voldoen? Wat zijn de eisen voor juridische of medische vertalingen? Wat kunnen we verwachten van de kwaliteit van geluid en beeld bij simultaanvertalingen? Ook in de wereld van het vertalen kan begripsverwarring ontstaan. Op internationaal niveau worden hier afspraken over gemaakt. NEN informeert u graag over de mogelijkheden tot deelname.

Lees meer

Praat mee over internationale normen voor computationele taalkunde

22-03-2019 De toepassing van computationele taalkunde wordt steeds belangrijker. Denk aan natural language processing, tekstanalyse en kennismanagement technologieën. In de communicatie tussen computers, en tussen mensen en computers, speelt taal ook een rol. Op internationaal niveau worden hiervoor normen gemaakt. NEN informeert u graag over de mogelijkheden tot deelname.

Lees meer

Nieuwe CEN Workshop Agreement (CWA 17369) voedselauthenticiteit gepubliceerd

21-02-2019 De 'echtheid' van voedsel en voedselfraude zijn actuele onderwerpen waar terecht veel belangstelling voor is. Het onderwerp staat ook al een tijdje op de agenda van CEN. In januari heeft dit tot het eerste concrete resultaat geleid: de publicatie van CWA 17369 – Authenticity and fraud in the feed and food chain – Concepts, terms and definitions.

Lees meer

Nieuwe norm voor veiligheidseisen elektronische sigaretten gepubliceerd

06-02-2019 Er is een nieuwe norm voor elektronische sigaretten gepubliceerd. ‘NVN-CEN/TS 17287:2019 en - Requirements and test methods for electronic cigarette devices’. De norm beschrijft veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor elektronische sigaretten.

Lees meer

Bijeenkomst over norm voor warmwaterkruiken

04-02-2019 NEN wil inventariseren of er in Nederland draagvlak bestaat voor de gezamenlijke ontwikkeling van een Nederlandse norm voor warmwaterkruiken. Daartoe houdt NEN een informatiebijeenkomst op 24 mei 2019.

Lees meer

'Keurmerken nuttig, maar certificering lost niet alles op'

04-02-2019 Minister Kaag heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de rol van keurmerken en certificering binnen het beleid voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. De brief gaat over de impact van keurmerken en hoe de bewindsvrouw met het maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven werkt aan de verbetering van deze impact.

Lees meer

NVWA en Marktplaats werken samen tegen verboden producten

04-02-2019 De NVWA en Marktplaats gaan samenwerken om handel in illegale producten tegen te gaan. Zij tekenden daartoe onlangs een samenwerkingsdocument met afspraken die helpen advertenties met verboden waar zoveel mogelijk te weren van de handelssite. De samenwerking gaat officieel op 1 maart van start.

Lees meer

Zitten de kinderzitjes goed vast?

01-02-2019 De nieuwe norm voor kinderzitjes is NEN-ISO 13216-3: 2018. Deze norm beschrijft een schema wat gebruikt kan worden om te bepalen of kinderzitjes genoeg ruimte hebben om in een auto goed gemonteerd te kunnen worden.

Lees meer

Aan de slag met circulair textiel!

18-01-2019 Eind 2018 vond bij NEN de kick off bijeenkomst 'Circulair Textiel' plaats. Met veel interesse vanuit diverse hoeken uit de keten werden de plannen voor de ontwikkeling van een norm voor circulair textiel verder uitgewerkt. Met de deelnemers is geconcludeerd dat het tijd is om aan de slag te gaan!

Lees meer

ISO normontwerp Chain of Custody naar volgende fase

04-12-2018 Het normontwerp voor een ISO Chain of Custody standaard is de volgende fase ingegaan. Er kan nog tot 15 januari 2019 commentaar geleverd worden op het normontwerp. Dat is in oktober jl besloten tijdens de vergadering van de ISO-projectcommissie 308 in Stockholm.

Lees meer

Norm voor inbraakwerend hang- en sluitwerk voor commentaar gepubliceerd

27-11-2018 NEN heeft Ontwerp NEN 5089 ‘Inbraakwerend hang- en sluitwerk - Classificatie, eisen en beproevingsmethoden’ voor commentaar gepubliceerd. Uw commentaar is belangrijk, want met uw opmerkingen kan de norm nog beter laten aansluiten bij de praktijk. Indienen van uw commentaar kan tot 1 maart 2019.

Lees meer

NEN partner van CityDeal Klimaatadaptatie

06-11-2018 NEN is één van de vier nieuwe partners die zich aansluiten bij de CityDeal Klimaatadaptatie voor de resterende twee jaar. Naast NEN zijn ook Arcadis, Gemeente Groningen en Hogeschool Saxion formeel partners geworden tijdens de bestuurlijke meeting eind september.

Lees meer

Congres: “Blockchain in de agrofoodsector blijvertje’

31-10-2018 Tijdens het NEN congres op 9 oktober in Utrecht bleek dat het aantal toepassingen van blockchain in de agrofoodsector sterk toeneemt en de technologie binnenkort niet meer weg te denken is. Onder leiding van dagvoorzitters Ronald Hiel en Joost Schuttelaar van Schuttelaar en Partners werd duidelijk dat blockchain bestaande processen een stuk efficiënter kan maken, maar ook nieuwe mogelijkheden kan creëren.

Lees meer

Nieuwe CEN Technische Commissie voor voedselauthenticiteit in de maak

31-10-2018 DIN, het Duitse normalisatie-instituut, heeft onlangs bij CEN een voorstel ingediend voor de oprichting van een nieuwe Technische Commissie op het gebied van voedselauthenticiteit en fraude.

Lees meer

World Food Day in Nederland in teken van techniek

31-10-2018 Tijdens de afgelopen editie van World Food Day vonden door het land heen verschillende activiteiten plaats om bij deze speciale dag stil te staan. In ’s-Hertogenbosch werd het grootste evenement gehouden, met als insteek data en techniek. Wereldvoedseldag (World Food Day) vond dit jaar plaats op 16 oktober.

Lees meer

Voorstel ISO Technical Committee 'Sharing Economy'

29-10-2018 De afgelopen jaren hebben partijen uit de deeleconomie zich in een rap tempo verankerd in het dagelijks leven van de consument. Alleen al in Europa maakt zo'n 23% van de bevolking gebruik van diensten die aangeboden worden via deelplatformen zoals Uber, Deliveroo en AirBnB. Naast het grote aanbod en de voordelen die de sharing economy biedt, bestaat er ook twijfel over bescherming van persoonlijke gegevens, de afhandeling van aansprakelijkheidsproblematiek en de juistheid van geadverteerde beoordelingen en recensies. Met het Japans voorstel tot oprichting van ISO Technical Committee 'Sharing Economy' wil men meer duidelijkheid in deze internationale markt scheppen.

Lees meer

Openbare vergadering norm over duurzaamheidskeurmerken

05-10-2018 Duurzaamheidskeurmerken hebben een grote vlucht genomen. Hierdoor is bij consumenten verwarring ontstaan over de betekenis en waarde van duurzaamheidskeurmerken. NEN organiseert een openbare vergadering om Nederlandse belanghebbenden de mogelijkheid te bieden om commentaar te leveren op de norm.

Lees meer

Eerste normen elektronische sigaretten en e-liquids gepubliceerd

25-09-2018 Onlangs heeft NEN de eerste normen voor elektronische sigaretten en e-liquids gepubliceerd. De Nederlandse praktijkrichtlijn ‘CEN/TR 17236:2018 Electronic cigarettes and e-liquids - Constituents to be measured in the aerosol of vaping products' is onder projectleiderschap van Nederland tot stand gekomen. Ook de ISO methode ‘NEN-ISO 20768 - Dampers en e-liquids - routinematig afdampen – Definities en standaard condities’ is nu beschikbaar.

Lees meer

Nieuwe normen voor slaapartikelen baby’s en peuters

21-09-2018 Er zijn recent drie nieuwe normen gepubliceerd over slaapartikelen voor baby’s en peuters. Fabrikanten kunnen die als hulpmiddel gebruiken om de veiligheid van hun producten te bekijken.

Lees meer

Heldere afspraken over circulair textiel

18-09-2018 Circulaire sportschoenen, veiligheidshesjes van hergebruikt textiel, een jurk van gerecycled polyester: circulair lijkt het buzzword van de textielindustrie. Maar waar spreekt men precies over wanneer het over 'circulair textiel' gaat? En hoe is circulariteit aan te tonen? NEN nodigt belanghebbenden uit om mee te werken aan normen over dit onderwerp. Geïnteresseerden zijn welkom tijdens de kick off bijeenkomst 'Circulair Textiel' op 16 november bij NEN in Delft.

Lees meer

Zonnebril hoeft niet duur te zijn

21-08-2018 Het Oogfonds waarschuwt dat we in deze zonnige periode een zonnebril moeten dragen, hoe kort je ook naar buiten gaat. Zonder de juiste zonnebril kan de ultraviolette straling (uv) het hoornvlies van je oog en de ooglens beschadigen, zegt het Oogfonds. Hierdoor kan je tijdelijk last krijgen van rode ogen en sneeuwblindheid. Maar hoe weet je nou wat een goede zonnebril is? En is een dure zonnebril beter dan een goedkope?

Lees meer

NEN organiseert themabijeenkomst ‘Blockchain in de AgroFoodsector’

15-08-2018 Op dinsdag 9 oktober 2018 organiseert NEN een themabijeenkomst ‘Blockchain in de AgroFoodsector’. Tijdens deze bijeenkomst worden belanghebbenden geïnformeerd over wat blockchain is en waar Nederland nu staat bij de ontwikkeling van deze technologie. Aansluitend worden concrete use-cases in de agrofoodsector gepresenteerd. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de lessons learned en de rol die normalisatie daarin kan spelen.

Lees meer

Europese werkgroepen van start voor assistentiehonden en toegankelijkheid

13-08-2018 De komende jaren gaan Europese werkgroepen binnen CEN/TC 452 ‘Assistance dogs’ aan de slag om normen te ontwikkelen voor onder andere assistentiehonden en toegankelijkheid. Het gaat om vijf nieuwe werkgroepen naast de al bestaande werkgroep voor terminologie. Nederlandse organisaties kunnen zich aanmelden als expert in een werkgroep via het lidmaatschap van de NEN-normcommissie Assistentiehonden.

Lees meer

Textielsector geeft meer inzicht in productieketen

10-08-2018 Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel maakt een flink hoger aantal productielocaties bekend, zo is op de site van Imvo Convenanten te lezen. Op de nieuwe productielocatielijst is te zien in welke productielocaties de aangesloten bedrijven het afgelopen jaar hun kleding produceerden.

Lees meer

Bijeenkomst Something about European Sizing

10-08-2018 Modint en Creamoda hebben samen met NBN, NEN en Alvanon een bijeenkomst gehouden om de markt kennis te laten maken met de nieuwste kledingmatenstandaard. De bijeenkomst vond plaats op 12 juni bij Modint (Nederland) en op 14 juni 2018 bij Creamoda (België).

Lees meer

Vernieuwde eisen aan benzine en diesel

20-07-2018 Eind 2017 zijn de nieuwe, aangepaste kwaliteitsnormen voor benzine en diesel gepubliceerd. De aanpassingen houden verband met verplichte consumenteninformatie, maar ook met een verbeterde kwaliteit. Met de toenemende bijmenging van bio-ethanol en biodiesel is het van belang niet meer terug te vallen op de oude kwaliteitsnormen.

Lees meer

Eenduidige informatie over alternatieve brandstoffen voor consument

16-07-2018 Met het toenemen van het aantal brandstoffen wordt de behoefte groter om de consument simpel en duidelijk te vertellen welke soorten brandstof er bij de pomp te verkrijgen zijn. Europese afspraken over deze informatie voor consumenten zijn vastgelegd in NEN-EN 16942. Afspraken tussen overheid, marktpartijen en NEN over de toepassing ervan zijn afgerond en er kan vanaf nu gelabeld worden.

Lees meer

Oproep deelname normontwikkeling Klimaatadaptatie

10-07-2018 ISO ontwikkelt op internationaal niveau normen op het gebied van klimaatadaptatie. Deze normen moeten bedrijven, organisaties en overheden helpen bij het beoordelen van risico's en gevolgen van klimaatverandering en het invoeren van programma’s en maatregelen om die gevolgen goed op te vangen. Hiermee wordt invulling gegeven aan internationale afspraken en verdragen op het gebied van klimaatverandering (o.a. UNFCCC en Worldbank). Om de Nederlandse inbreng in de ontwikkeling van ISO-normen voor klimaatadaptatie te versterken, richt NEN met financiële steun vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptie, een nieuwe commissie op. Belanghebbenden worden uitgenodigd deel te nemen aan deze commissie die op 13 september voor het eerst bijeenkomt.

Lees meer

Wanneer AI, big data, ethiek en mensenrechten samenkomen

12-06-2018 Artificial intelligence (AI) en big data krijgen een steeds grotere rol in onze maatschappij. Dit brengt een hoop voordelen met zich mee, maar heeft ook potentie om onze maatschappij, ethische normen en waarden, en mensenrechten negatief te beïnvloeden. NEN gaat daarom onderzoeken hoe normen kunnen bijdragen aan een verantwoorde en duurzame ontwikkeling van AI en big data.

Lees meer

Voorstel voor ISO-norm voor bepaling helderheid glas

14-05-2018 Bij ISO (International Standardization Organization) ligt een voorstel voor de ontwikkeling van een norm om eisen te stellen voor de bepaling van helderheid van glas. Het betreft glas zoals gebruikt wordt in tafelwaar, giftware, sieraden en armaturen.

Lees meer

Experts normontwikkeling muziekinstrumenten gezocht

22-03-2018 Muziekinstrumenten worden niet alleen wereldwijd gebruikt, maar ook geproduceerd en gedistribueerd. De kwaliteits- en veiligheidseisen waaraan deze instrumenten voldoen, willen echter nog wel eens verschillen. China heeft daarom een voorstel ingediend om internationale normen (ISO) op te stellen om de kwaliteit, doelmatigheid en veiligheid van muziekinstrumenten te waarborgen. NEN zoekt geïnteresseerde partijen die willen meepraten over internationale normontwikkeling voor muziekinstrumenten.

Lees meer

Norm voor voetbaldoelen gepubliceerd

20-03-2018 Onlangs verscheen NEN-EN 16579. De nieuwe norm voor voetbaldoelen is het product van zeven jaar stevig onderhandelen. Het is fijn dat het eindproduct er nu is en een revisie staat meteen alweer in de planning. Want: het kan nog beter en veiliger.

Lees meer

Vinçotte Nederland geen keuringsinstelling attractie- en speeltoestellen meer

19-03-2018 TÜV Nederland heeft per 1 februari 2018 alle inspectieactiviteiten voor attractie- en speeltoestellen van Vinçotte Nederland overgenomen. Het ministerie van VWS trekt de aanwijzing van Vincotte Nederland als aangewezen keuringsinstantie (AKI) in per 2 mei 2018. Het bedrijf zal daarmee ook niet meer deelnemen aan NSC 330 136 00 ‘Speeltoestellen’.

Lees meer

Norm voor kleding die helpt beschermen tegen tekenbeten gepubliceerd

01-03-2018 NEN 8333 ‘Beschermende kleding – Bedekkende kleding die helpt te beschermen tegen tekenbeten en fabrieksmatig behandeld is met permethrine’ is gepubliceerd.

Lees meer

Opstelling ISO-normen voor bier en tapsystemen

29-01-2018 Door trappisten gebrouwen, alcoholvrij, met vruchtensmaak of verantwoord light? In de afgelopen decennia heeft de biermarkt zich flink gediversifieerd en ware bierconsortia zijn gevormd. Naar Zuid-Koreaans voorstel is het hoog tijd om internationale normen voor de wereldwijd meest geconsumeerde alcoholische drank op stellen. NEN verneemt graag van geïnteresseerde stakeholders voor deelname aan normalisatie op dit gebied.

Lees meer

Norm voor beschermende kleding tegen tekenbeten

23-01-2018 Ruim voor aanvang van het tekenseizoen wordt in februari NEN 8333 voor beschermende kleding tegen tekenbeten gepubliceerd. Een aantal projectleden beschreef eerder het belang van de norm in NENMagazine.

Lees meer

Nieuwe norm Speeltoestellen: Gebruik je verstand!

24-11-2017 Tijdens een feestelijk symposium in de Caballerofabriek in Den Haag werd op 22 november de nieuwe normenreeks voor speeltoestellen gepresenteerd. De ruim 150 deelnemers kregen te horen wat er in de nieuwe opzet verandert en konden daar in verschillende workshops dieper op ingaan. De centrale boodschap: er verandert op het oog weinig, maar het is handig de wijzigingen scherp in het oog te houden want ze kunnen verstrekkende gevolgen hebben.

Lees meer

VBKV gaat door in nieuwe vorm

20-11-2017 De Vereniging van het Baby- en Kleutervak (VBKV) wordt een bredere organisatie. Ook zijn drie nieuwe bestuursleden benoemd.

Lees meer

NEN te gast bij tattoo beurs Eindhoven

14-11-2017 NEN was op 4 november jl. te gast bij Tattoo Convention Eindhoven. Er werd gesproken met standhouders en bezoekers over het voorstel voor een Europese norm voor Veilig tatoeeren en Permanente Make-Up (PMU). Het voorstel stond open voor reacties tot 12 november, waarna de Nederlandse normcommissie heeft besloten welke commentaren ingediend worden namens Nederlandse belanghebbenden.

Lees meer

Publicatie Europese norm voor kledingmaten

13-11-2017 De Europese technische commissie CEN/TC 248 ‘Textiel en textielproducten’ heeft het laatste deel van de Europese normenreeks EN 13402 geactualiseerd voor de maatvoering van kleding. De maataanduiding is ontworpen om te worden gebruikt door kledingfabrikanten bij het maken van kleding.

Lees meer

Informatiebijeenkomst over normalisatie ‘Service Excellence’

05-10-2017 Op Duits initiatief is onlangs het startsein gegeven voor de ontwikkeling van internationale richtlijnen in ‘Service Excellence’. Deze richtlijnen moeten organisaties handvatten bieden in het creëren van excellente dienstverlening en een uitmuntende klantbeleving.

Lees meer

Bijeenkomst over nieuwe Europese norm voor veilig tatoeëren en PMU

21-09-2017 Sinds 2015 wordt er gewerkt aan een Europese norm voor Veilig Tatoeëren en Permanente Make-Up (PMU). Er is een Nederlandse normcommissie die hieraan een actieve bijdrage levert. Dit najaar wordt het normontwerp gepubliceerd voor een openbare commentaarronde en kunnen geïnteresseerden buiten de commissie de norm inzien, voordat de definitieve norm wordt gepubliceerd. Op 30 oktober wordt de norm toegelicht tijdens een bijeenkomst.

Lees meer

Symposium speeltoestellen nuttige kans voor de markt

12-09-2017 Heeft u in uw werk te maken met het ontwerp, de productie, de aanbesteding, het beheer of de inspectie van speeltoestellen? Kom dan naar de lancering van de nieuwe normenreeks tijdens het symposium op 22 november 2017. Nuttige workshops, een tipje van de sluier en netwerken met collega’s maken dit evenement aantrekkelijk voor betrokken partijen uit de speeltoestelbranche.

Lees meer

Internationale norm voor Klant Contact Centers

12-09-2017 ISO heeft onlangs een nieuwe tweedelige norm voor Klant Contact Centers (KCC) gepubliceerd. De nieuwe norm bevat eisen om de efficiency en kwaliteit van een KCC te organiseren.

Lees meer

Normcommissie Fietsen zoekt bakfiets experts!

08-09-2017 In de grote Nederlandse steden kun je letterlijk en figuurlijk niet meer om ze heen: bakfietsen zijn 'here to stay'. Menig ouder vervoert zijn kind(eren) hierin langs vaststaande auto's richting school. Het bedrijfsleven zet de bakfiets in voor de verkoop van ijs, koffie of andere doeleinden.

Lees meer

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop