{"count":"20", "results":[ { "image":"/upload_mm/2/a/5/402436_hand%20met%20plantje%20iStock_000013980589_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Landbouw-Levensmiddelen/Projectleiders-Europees-werk-biostimulanten-gezocht.htm", "title":"Projectleiders Europees werk biostimulanten gezocht", "pubdate":"21-07-2020", "lead":"In het kader van de normalisatie opdracht van de Europese commissie is de zoektocht naar projectleiders op het gebied van Biostimulanten van start gegaan. Het normalisatie verzoek geeft invulling aan de Europese verordening 2019/1009, waaraan bemestingsproducten op de Europese markt moeten gaan voldoen. " }, { "image":"/upload_mm/6/8/4/402201_basketballen_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Consumentenzaken/Handvatten-risicobeheersing-reizen-in-groepsverband-voor-kinderen-en-jongeren.htm", "title":"Handvatten risicobeheersing reizen in groepsverband voor kinderen en jongeren", "pubdate":"08-07-2020", "lead":"Recentelijk is een voorstel gedaan om een ISO-norm te ontwikkelen dat handvatten moet bieden voor het beheersen van risico's voor kinderen en jongeren wanneer zij in groepsverband op reis gaan. Vanuit Canada is voorgesteld om in mondiaal verband te werken aan deze norm. " }, { "image":"/upload_mm/a/0/e/402146_999b7492-13ba-47cf-90e8-857ab78b643a_iStock-hardlopende%20vrouw%20502786908_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Consumentenzaken/Nieuwe-normsubcommissie-Risicoanalyse-sport-en-recreatie.htm", "title":"Nieuwe normsubcommissie Risicoanalyse sport en recreatie", "pubdate":"06-07-2020", "lead":"Vanuit ISO ligt er een normontwerp voor de ontwikkeling van een nieuwe norm. Het zijn verschillende richtlijnen die toegepast kunnen worden om de voordelen en risico’s bij sport en recreatieve activiteiten te bepalen. Er wordt, vanuit Nederland, een normsubcommissie opgezet om het werk te kunnen volgen en invloed uit te oefenen op de inhoud van de norm. " }, { "image":"/upload_mm/c/2/5/401944_D160809ED006_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Consumentenzaken/Werkgroep-Circulair-Textiel-zet-belangrijke-stap-op-weg-naar-circulaire-economie.htm", "title":"Werkgroep Circulair Textiel zet belangrijke stap op weg naar circulaire economie", "pubdate":"26-06-2020", "lead":"Op donderdag 25 juni is tijdens een online evenement de eerste Nederlands Technische Afspraak (NTA) Circulair Textiel uitgereikt aan Rob van Arnhem. Deze NTA beschrijft categorieën van circulaire textielproducten en stelt eisen aan de inputstromen en toegepaste circulaire strategieën om te kunnen rapporteren over circulaire textielproducten." }, { "image":"/upload_mm/e/c/4/401911_kinderartikelen%20GettyImages-882898288_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Consumentenzaken/Experts-gezocht-voor-normcommissie-kinderartikelen.htm", "title":"Experts gezocht voor normcommissie kinderartikelen", "pubdate":"25-06-2020", "lead":"Voor kinderartikelen zoals commodes, kinderboxen en fopspeenhouders zijn de huidige productnormen aan herziening toe. Binnen de Europese normcommissie (CEN/TC 252) worden deze herzieningstrajecten door verschillende werkgroepen opgenomen. Nederlandse experts en belanghebbenden kunnen als lid van de Nederlandse normcommissie deelnemen aan deze werkgroepen en invloed uitoefenen op de inhoud van de normen." }, { "image":"/upload_mm/6/5/d/401910_web-baby-drinkt_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Consumentenzaken/Nieuwe-norm-drinkbekers-voor-babys-en-peuters.htm", "title":"Nieuwe norm drinkbekers voor baby's en peuters", "pubdate":"25-06-2020", "lead":"Sinds juni 2020 is de herziening van de NEN-EN 14350 voor drinkbekers voor baby’s en peuters beschikbaar. Deze norm is van toepassing op babyflessen en allerhande drinkbekers, zowel met tuit als met rietje, bestemd voor kinderen van 0 tot 48 maanden." }, { "image":"/upload_mm/0/0/b/401909_Trampolinepark%20GettyImages-837765278_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Consumentenzaken/Publicatie-Nederlandse-Technische-Afspraak-Veiligheid-van-indoor-trampolineparken.htm", "title":"Publicatie Nederlandse Technische Afspraak ‘Veiligheid van indoor trampolineparken’", "pubdate":"25-06-2020", "lead":"Onlangs is de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8121 ‘Veiligheid van indoor trampolineparken’ gepubliceerd. Dit document bevat richtlijnen voor de technische en operationele veiligheid van indoor trampolineparken. De NTA is opgesteld met als doel de fabrikanten, exploitanten, dienstverleners, keurende instanties en toezichthouders te ondersteunen bij het beoordelen en beheren van risico's die kenmerkend zijn voor indoor trampolineparken. De NTA is nu te downloaden. " }, { "image":"/upload_mm/6/4/b/401019_kledingrek_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Consumentenzaken/Lancering-Nederlands-Technische-Afspraak-Circulair-Textiel-2.htm", "title":"Lancering Nederlands Technische Afspraak ‘Circulair Textiel’", "pubdate":"28-05-2020", "lead":"Op donderdag 25 juni wordt online de eerste Nederlands Technische Afspraak (NTA) Circulair Textiel gelanceerd. Deze NTA beschrijft categorieën van circulaire textielproducten en stelt eisen aan de inputstromen en toegepaste circulaire strategieën om te kunnen rapporteren over circulaire textielproducten. Belanghebbenden zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan de online lancering." }, { "image":"/upload_mm/5/d/b/400986_Mest%20-%20GettyImages-172262772%20-%20270_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Landbouw-Levensmiddelen/Publicatie-herziening-norm-dierlijke-mest-en-mestproducten.htm", "title":"Publicatie herziening norm dierlijke mest en mestproducten", "pubdate":"26-05-2020", "lead":"De herziening van NEN 7433 over dierlijke mest en mestproducten is onlangs gepubliceerd. NEN 7433 beschrijft een methode voor de ontsluiting van dierlijke mest en mestproducten met een mengsel van zwavelzuur, waterstofperoxide en kopersulfaat. " }, { "image":"/upload_mm/e/f/0/400121_matras_label_etiket_GettyImages-1065773092_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Consumentenzaken/Start-ontwikkeling-matraslabel-voor-realisatie-circulaire-economie.htm", "title":"Start ontwikkeling matraslabel voor realisatie circulaire economie", "pubdate":"28-04-2020", "lead":"Afgedankte matrassen vormen een groot deel van huishoudelijk restafval. Om deze materialen te kunnen recyclen, heeft de matrassector het initiatief genomen een label te ontwikkelen en de gegevens van circulariteit hierop te vermelden. Het label helpt de consument met zijn aankoopkeuze. NEN roept belanghebbende partijen op om mee te praten in een projectgroep." }, { "image":"/upload_mm/7/4/1/399570_beveiliging_incident_270x150_125x125.png", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Consumentenzaken/Internationale-norm-voor-onderzoek-incidenten-met-betrokken-consumenten.htm", "title":"Internationale norm voor onderzoek incidenten met betrokken consumenten", "pubdate":"22-04-2020", "lead":"Onlangs is er binnen ISO een voorstel gedaan om een internationale norm te ontwikkelen dat handvatten biedt om onderzoek te doen naar incidenten waar consumenten bij betrokken zijn. Vanuit Japan is voorgesteld om in mondiaal verband te werken aan een 'international standard (guideline) to provide a general guide for investigations of consumer incidents'. " }, { "image":"/upload_mm/8/1/4/399234_speelgoed2_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Consumentenzaken/Nieuwe-norm-voor-veiliger-elektrisch-speelgoed.htm", "title":"Nieuwe norm voor veiliger elektrisch speelgoed", "pubdate":"25-03-2020", "lead":"Normen zorgen ervoor dat de producten die we dagelijks gebruiken, veiliger gemaakt kunnen worden. Zo wordt de veiligheid van elektrisch speelgoed behandeld in NEN-EN-IEC 62115:2020 ‘Electric toys – Safety’, waarvan recent de aanvulling A11:2020 is gepubliceerd. " }, { "image":"/upload_mm/8/b/7/399174_Speeddate%20GettyImages-1004303402%20270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Consumentenzaken/NENGebruikersplatform-de-start-van-nieuwe-samenwerkingsvormen.htm", "title":"NEN-Gebruikersplatform: de start van nieuwe samenwerkingsvormen", "pubdate":"23-03-2020", "lead":"Onlangs vond bij NEN in Delft de kick-off plaats van het NEN- Gebruikersplatform: een nieuwe samenwerkingsvorm (of: vormen) tussen NEN en verschillende belangenvertegenwoordigers van gebruikers, consumenten en burgers. De kick-off meeting wordt gezien als de start van het verder vormgeven van deze samenwerking, waarbij 2020 als pilotjaar geldt" }, { "image":"/upload_mm/4/b/1/150979_fullimage_zwembad600x180_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Consumentenzaken/Geslaagde-en-inspirerende-vergadering-Zwembaden-bij-Van-Dorp-installaties.htm", "title":"Geslaagde en inspirerende vergadering Zwembaden bij Van Dorp installaties", "pubdate":"23-03-2020", "lead":"De NEN-commissie Zwembaden hield op donderdag 5 maart een vergadering in het Van Dorp Ontwikkelhuis. Een inspirerende leeromgeving, centraal gelegen in Nieuwegein (Utrecht), waar iedereen kan leren, ontspannen, werken en brainstormen. Er werd een korte presentatie over dit Ontwikkelhuis gegeven en na afloop was iedereen vrij om overal even een kijkje te nemen. De vergadering zelf was ook zeer geslaagd: er waren exceptioneel veel leden aanwezig, het verliep soepel, de sfeer was goed en de commissie heeft goede stappen gemaakt. " }, { "image":"/upload_mm/b/6/4/399161_Kite-boarding_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Consumentenzaken/Norm-voor-kite-boarding-gepubliceerd.htm", "title":"Norm voor kite boarding gepubliceerd", "pubdate":"23-03-2020", "lead":"Kite boarding groeit snel aan populariteit en steeds meer mensen maken gebruik van vliegers, boards en andere materialen. Net als de sport, ontwikkelen deze materialen in een snel tempo. Zo worden er bijvoorbeeld veiligheden ingebouwd om ongelukken te voorkomen. Om te waarborgen dat deze toepassingen daadwerkelijk veilig zijn, worden internationale normen (ISO) ontwikkeld. De Europese norm EN-ISO 21853:2020 is nu gepubliceerd." }, { "image":"/upload_mm/4/d/8/399132_wereldwaterdag_270x150_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/Wereld-Water-Dag-water-en-klimaatverandering.htm", "title":"Wereld Water Dag: water en klimaatverandering", "pubdate":"22-03-2020", "lead":"Water is een van 's werelds krachtigste wapens tegen klimaatverandering. Zonder water zou er geen natuurlijke bescherming zijn, denk aan de mangrove en veengebieden die inwoners van omliggende gebieden beschermen tegen overstromingen. Daarentegen is water ook een gevaar voor de maatschappij. Wereld Water Dag ondersteunt het idee dat iedereen een steentje bij kan dragen aan de versterking van het waterbeheer. " }, { "image":"/upload_mm/a/7/b/399084_gehoor_270pxGettyImages-1170274152_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Arbeid-Veiligheid/Testen-en-vervangen-gehoorbescherming.htm", "title":"Testen en vervangen gehoorbescherming", "pubdate":"19-03-2020", "lead":"Hoe vaak moet gehoorbescherming gecontroleerd en vervangen worden? Het SER Arboplatform geeft antwoord. Hoe schadelijk geluid is hangt af van hoe vaak en hoe lang de blootstelling is. Vanaf 80 decibel kan geluid schadelijk zijn. En bij geluiden van 120 decibel kan zelfs acute gehoorschade ontstaan. " }, { "image":"/upload_mm/f/b/f/398567_iStock-hardlopende%20vrouw%20502786908_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Consumentenzaken/Risicoanalyse-bij-sport-en-recreatie.htm", "title":"Risicoanalyse bij sport en recreatie", "pubdate":"28-02-2020", "lead":"Er ligt een voorstel vanuit ISO voor de ontwikkeling van een nieuwe norm over een risicoanalyse bij sport en recreatie. Het zijn verschillende analyses die toegepast kunnen worden om de voordelen en risico’s bij sport en recreatieve activiteiten te bepalen. Belanghebbende kunnen bij NEN kenbaar maken als ze actief betrokken willen zijn bij deze ontwikkeling. " }, { "image":"/upload_mm/7/4/0/398227_CE_270x150%29GettyImages-678573106_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/Voorjaarsconferentie-Circulaire-Economie-CESpring-1.htm", "title":"Voorjaarsconferentie Circulaire Economie ‘CE-Spring’", "pubdate":"17-02-2020", "lead":"NEN organiseert op 9 april 2020 bij DUWO in Delft de voorjaarsconferentie CE-Spring over circulaire economie. Hier komen verschillende sectoren bij elkaar om kennis en ervaringen te delen en om te bespreken waar afspraken nodig zijn om de transitie te versnellen." }, { "image":"/upload_mm/3/8/0/397933_maatschappelijk_verantwoord_inkopen_270x150_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/Circulair-inkopen-met-normen.htm", "title":"Circulair inkopen met normen", "pubdate":"06-02-2020", "lead":"Steeds meer organisaties gaan aan de slag met circulair inkopen. Maar waar moet een organisatie beginnen? Met ISO 20400, de internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen, kan er worden vastgesteld hoe daar uitvoering aan te geven. " } ]}