Aan de slag met circulair textiel!

18-01-2019 Eind 2018 vond bij NEN de kick off bijeenkomst 'Circulair Textiel' plaats. Met veel interesse vanuit diverse hoeken uit de keten werden de plannen voor de ontwikkeling van een norm voor circulair textiel verder uitgewerkt. Met de deelnemers is geconcludeerd dat het tijd is om aan de slag te gaan!

Circulariteit is een veelbesproken onderwerp, ook in de textielsector. Dit heeft als gevolg dat er in de sector vele initiatieven zijn om circulariteit in de textielsector aan te jagen. Maar het ontbreekt in de sector nog aan gemeenschappelijke termen en definities. Er bestaat nog geen eenduidig beeld over vragen als:

  • Is er een minimum percentage gerecyclede grondstof in circulair textiel?
  • Hoe kan dit percentage worden vastgesteld?
  • Bedoelen we met gerecyclede grondstof: tijdens productie, pre-consumer, pre-consumption of post-consumer?
  • En moet circulair textiel zelf ook makkelijk recyclebaar zijn?
  • En bedoelen we dan recycling, downcycling of upcycling?

Bovenstaande vragen en andere dilemma’s zijn uit de kick-off bijeenkomst naar voren gekomen en het is duidelijk dat het van groot belang is om hier afspraken over vast te leggen in een norm (NTA). Zo wordt er duidelijkheid gecreëerd in de sector over wat er wordt bedoeld en wat de opties zijn als er circulair textiel wordt geleverd of gevraagd.

Start werkgroep

Dit voorjaar start NEN met de werkgroep met het ontwikkelen van de NTA voor circulair textiel. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Geïnteresseerden hebben zich aangemeld, maar er is ruimte voor meer belanghebbenden. De precieze planning en kosten voor deelname worden op basis van gesprekken met betrokken partijen komende tijd vastgesteld.

Interesse

Heeft uw organisatie belang bij duidelijke afspraken en terminologie betreffende circulair textiel? NEN komt graag in contact met textielproducenten, retailpartijen, onderzoeks- en kennisinstellingen. Voor meer informatie over dit voorstel en eventuele deelname kunt u contact opnemen met NEN AgroFood en Consument, telefoon 015 2 690 351, e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop