Afspraken over veilige rodelbanen: ISO-norm in ontwikkeling

09-11-2015 In de diverse Alpenlanden liggen tal van zomerrodelbanen, maar ook in Nederland kun je het hele jaar door rodelen. Om er wereldwijd voor te zorgen dat rodelbanen veilig zijn en afspraken vast te leggen is er een internationale norm in ontwikkeling. Hiervan ligt het normontwerp op dit moment ter commentaar. Deel 1 gaat in op veiligheidseisen aan een rodelbaan en de daar bijbehorende testmethode. Deel 2 bevat veiligheidseisen voor de exploitatie van een rodelbaan. NEN peilt of Nederlandse belanghebbenden interesse hebben in de ontwikkeling van deze ISO-normenreeks.

De normenreeks 'Summer toboggan runs - Part 2: Safety requirements for operation' en 'Summer toboggan runs - Part 1: Safety requirements and test methods' is bedoeld voor aanbieders, producenten en toeleveranciers van rodelbanen. Ook partijen die een relatie hebben met rodelbanen, zoals wetgevende en toezichthoudende instanties, hebben een belang.

Meedoen en bijdrage vanuit Nederland leveren

Nederlandse belanghebbenden die interesse hebben in de ISO-normen voor rodelbanen en daar een inhoudelijke bijdrage aan willen leveren kunnen tot 4 december contact opnemen met NEN Agrofood & Consument. Bij voldoende interesse van belanghebbenden, organiseert NEN op korte termijn een bijeenkomst om Nederlandse marktpartijen samen te brengen. Het doel van deze bijeenkomst is het toetsen van het vereiste draagvlak. Ofwel, welke partijen zijn bereid deel te nemen in een Nederlandse normcommissie en zodoende een bijdrage te leveren (inhoudelijk en financieel) aan de ISO normen. Ook zal bekeken worden of er meer algemeen interesse is in de ontwikkeling van normen op het gebied van sport en recreatie.

Meer informatie

Voor vragen over het normontwikkelingstraject voor rodelbanen: NEN Agrofood & Consument, Charlotte Mosies, e-mail agrofood&consument@nen.nl, telefoon: (015) 2 690 178.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor vragen over dit ondewwerp kunt u contact opnemen met Charlotte Mosies, Consultant NEN Agrofood & Consument.

agrofood&consument@nen.nl

(015) 2 690 178

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop