Bijeenkomst over nieuwe Europese norm voor veilig tatoeëren en PMU

21-09-2017 Sinds 2015 wordt er gewerkt aan een Europese norm voor Veilig Tatoeëren en Permanente Make-Up (PMU). Er is een Nederlandse normcommissie die hieraan een actieve bijdrage levert. Dit najaar wordt het normontwerp gepubliceerd voor een openbare commentaarronde en kunnen geïnteresseerden buiten de commissie de norm inzien, voordat de definitieve norm wordt gepubliceerd. Op 30 oktober wordt de norm toegelicht tijdens een bijeenkomst.

Met een Europese norm kunnen tatoeëerders en PMU-specialisten in heel Europa op dezelfde manier werken. Niet alleen is dit handig voor tatoeëerders en PMU-specialisten die internationaal werken, maar ook voor consumenten.

De basis voor de nieuwe Europese norm is gelegd door samenvoeging van Nederlandse hygiënerichtlijn en Duitse en Britse normen. Dit is gunstig voor de Nederlandse tatoeëerder en PMU specialist omdat zij hun werkwijze zo min mogelijk hoeven te veranderen. Het geeft Nederland een invloedrijke positie, terwijl de Europese samenwerking tegelijkertijd kansen biedt om van elkaar te leren.

Bijeenkomst

Op 30 oktober wordt er een bijeenkomst georganiseerd bij het RIVM in Bilthoven. De norm wordt tijdens de bijeenkomst gepresenteerd. Meer informatie en aanmelden voor deze bijeenkomst kan hier.
De norm zal ook worden gepubliceerd op normontwerpen.nen.nl en kan daar worden ingezien tot 13 november 2017.

Brede vertegenwoordiging

De Nederlandse normcommissie bestaat uit bijna twintig vertegenwoordigers van onder meer de tatoeëer- en PMU-branches, overheid en leveranciers van aanhangende producten. Deze vertegenwoordigers hebben hun kennis en ervaring ingebracht. De norm is nu zo ver af dat hij geschikt is voor een laatste blik van belanghebbenden buiten de commissie. Grote wijzigingen zijn niet meer mogelijk, maar het is wel een moment om in ieder geval kennis te nemen over de wijzigingen. Ook is de norm nog niet definitief. Naar verwachting zal in 2018 de definitieve Europese norm worden gepubliceerd.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm: Thamar Zijlstra, Consultant Milieu & Maatschappij, telefoon 015 2 690 154 of e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thamar Zijlstra, consultant Milieu & Maatschappij

015 2 690 154

mm@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop