Bijeenkomst over norm voor warmwaterkruiken

04-02-2019 NEN wil inventariseren of er in Nederland draagvlak bestaat voor de gezamenlijke ontwikkeling van een Nederlandse norm voor warmwaterkruiken. Daartoe houdt NEN een informatiebijeenkomst op 24 mei 2019.

Het doel van de norm is om de kwaliteit, doelmatigheid en veiligheid van warmwaterkruiken te waarborgen. Een speciale werkgroep zal zich buigen over de veiligheidsvereisten en de bijhorende testmethodes, waaraan kruiken moeten voldoen.

Aanleiding
Eind 2017 hebben verschillende media aandacht besteed aan de gevaren van elektrische warmwaterkruiken die ook in babybedjes worden gebruikt. Hierbij wordt de indruk gewekt dat conventionele warmwaterkruiken veiliger zijn. De Brandwonden Stichting Nederland geeft echter aan dat met name in de leeftijdscategorie 0 tot 4 jaar veel incidenten voorkomen, onder andere door lekkende kruiken. Momenteel bestaan er geen Nederlandse normen voor warmwaterkruiken. Gezien de aandacht voor de veiligheid van warmwaterkruiken is binnen de normcommissie voor kinderartikelen de vraag gesteld of het zinvol en haalbaar is om hiervoor één en meerdere normen te ontwikkelen.

Voor wie
Alle belanghebbenden, zoals fabrikanten, importeurs en leveranciers, maar ook gebruikers zoals kinderdagverblijven, zijn van harte uitgenodigd om zich aan te melden en hun mening te delen.

Inschrijven
Deelname aan de informatiemiddag is kosteloos en brengt geen verplichting tot deelname aan het NEN-traject met zich mee.

Meer informatie over het programma vindt u op de aanmeldpagina.

Voor meer inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Hein Goeyens, consultant Agrofood & Consument, telefoon 015 2 690 296, e-mail afc@nen.nl

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop