Eerste normen elektronische sigaretten en e-liquids gepubliceerd

25-09-2018 Onlangs heeft NEN de eerste normen voor elektronische sigaretten en e-liquids gepubliceerd. De Nederlandse praktijkrichtlijn ‘CEN/TR 17236:2018 Electronic cigarettes and e-liquids - Constituents to be measured in the aerosol of vaping products' is onder projectleiderschap van Nederland tot stand gekomen. Ook de ISO methode ‘NEN-ISO 20768 - Dampers en e-liquids - routinematig afdampen – Definities en standaard condities’ is nu beschikbaar.

Voor de volksgezondheid zijn de betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van analyseresultaten van groot belang. In de nieuwe versie van de Tobacco Product Directive (TPD) wordt expliciet verwezen naar elektronische sigaretten en e-liquids. Ook worden eisen aan de productveiligheid gesteld. Om de implementatie van de TPD te ondersteunen zijn gestandaardiseerde methoden noodzakelijk. Deze methoden bieden zekerheid aan consumenten en handhaving, dat in Europa gekochte producten voldoen aan de veiligheidsrichtlijnen.

Brede impact

NEN-ISO 20768 specificeert de technische eisen, parameters en standaardcondities voor de afdampmachine. Hiermee kunnen producenten en handelaren van dampers en e-liquids analyseresultaten onafhankelijk en gestandaardiseerd inzichtelijk maken.
De CEN/TR 17236 geeft een lijst van belangrijke bestanddelen die worden voorgesteld voor meting in de aerosol. Dit met het oog op indiening voor de implementatie van Richtlijn 2014/40/EU (TPD).

Praat mee

De Europese Commissie staat achter het normalisatieproces op Europees (CEN) en mondiaal niveau (ISO) en steunt daarmee landelijke participatie van alle belanghebbenden. De Nederlandse normcommissie werkt actief mee aan het ontwikkelen van Europese gestandaardiseerde methoden voor elektronische sigaretten en e-liquids.

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie 'Elektronische sigaretten en E-liquids' houdt zich bezig met de normalisatie van veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor elektronische sigaretten en gerelateerde e-liquids met of zonder nicotine. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een e-mail naar afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Juliane Eykelhoff, consultant AgroFood & Consument.

015 2 690 235

afc@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop