Eerste normen e-sigaretten en e-liquids ter commentaar

07-04-2017 De eerste normen voor e-sigaretten en e-liquids worden in mei aan de nationale normcommissies voorgelegd om commentaar op de inhoud te leveren. Heeft uw organisatie belang bij goede afspraken in de sector? Kom dan meepraten in de normcommissie 'Elektronische Sigaretten en e-liquids.

Een norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. Het doel van de Europese normen is de productveiligheid en -kwaliteit te verhogen en de informatie naar de Europese consumenten te verbeteren. Het grote voordeel van Europese afspraken is het verlagen van technische handelsbelemmeringen en de openstelling van de markten in heel Europa.

Voor de volgende normen zijn de eerste ontwerpteksten inmiddels in een vergevorderd stadium. De teksten zullen in de komende maanden aan de nationale normcommissies voorgelegd worden:

  • CEN/WI 00437001 (Facilities for process for manufacturing and filling of prefilled containers or products)
  • CEN/WI 00437002 (Testing for quality and nicotine level)
  • CEN/WI 00437003 (Ingredients and user information)
  • ISO/CD 20714 (E-liquid -- Determination of nicotine, propylene glycol and glycerol in liquids used in electronic nicotine delivery devices -- Gas chromatographic method)
  • ISO/DIS 20768 (Vapour products -- Routine analytical vaping machine -- Definitions and standard conditions)

Invloed, kennis en netwerk
Deelname aan nationale en internationale normalisatie vertaalt zich direct naar invloed. Invloed op normalisatieprogramma’s, op de inhoud van normen, maar ook op andere ontwikkelingen in de sector. Het biedt de mogelijkheid de eigen organisatie in deze (internationale) netwerken te profileren en de waarde van de eigen producten en diensten te vermeerderen. Ook zorgt deelname aan normcommissies voor een kennisvoorsprong ten opzichte van de concurrentie, doordat in standaardisatieplatforms de nieuwste stand van techniek en de normen van de toekomst besproken worden.

Meepraten?
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie 'Elektronische sigaretten & e-liquids' houdt zich bezig met de normalisatie van veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor elektronische sigaretten en gerelateerde e-liquids met of zonder nicotine. Stuur voor deelname of meer informatie over deze commissie een mail naar afc@nen.nl.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: neem contact op met Juliane Eykelhoff, NEN Consultant AgroFood & Consument, telefoon (015) 2 690 235 of e-mail juliane.eykelhoff@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie: Juliane Eykelhoff, consultant Agrofood & Consument.

juliane.eykelhoff@nen.n

(015) 2 690 235

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop