Europese werkgroepen van start voor assistentiehonden en toegankelijkheid

13-08-2018 De komende jaren gaan Europese werkgroepen binnen CEN/TC 452 ‘Assistance dogs’ aan de slag om normen te ontwikkelen voor onder andere assistentiehonden en toegankelijkheid. Het gaat om vijf nieuwe werkgroepen naast de al bestaande werkgroep voor terminologie. Nederlandse organisaties kunnen zich aanmelden als expert in een werkgroep via het lidmaatschap van de NEN-normcommissie Assistentiehonden.

Ieder jaar vertegenwoordigt de normcommissie Assistentiehonden, met een gebalanceerde delegatie, Nederland bij de plenaire CEN/TC 452-vergadering. Daarnaast voert Nederland het voorzitterschap en het secretariaat van CEN/TC 452/WG 1 ‘Terminology’ voor het verkrijgen van een eenduidige terminologie; dat tevens de basis zal vormen voor de andere CEN/TC 452-werkgroepen.

Nieuwe Europese werkgroepen

Onlangs zijn de volgende CEN/TC 452-werkgroepen opgericht:
• WG 2 - Lifetime welfare
• WG 3 - Competencies for assistance dogs’ professionals
• WG 4 - Training and assessment
• WG 5 - Client services
• WG 6 - Accessibility

Aan elke werkgroep kunnen meerdere Nederlandse experts deelnemen. Wanneer u hierin geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met Laura Mout, secretaris van de normcommissie Assistentiehonden.

Normcommissie Assistentiehonden

De normcommissie telt meer dan vijftien leden, afkomstig van organisaties uit de gehele branche en diverse belangengroeperingen, met Martin Zwart als onafhankelijk voorzitter en NEN voert het secretariaat. Het fungeert als een breed platform waarin vertegenwoordigers van de private sector, belangenorganisaties en de overheid elkaar ontmoeten en besluiten nemen over de nieuwe Europese normen. “Normen zijn essentieel om voor gebruikers de kwaliteit van hun assistentiehond te waarborgen en toegang te garanderen tot openbare ruimtes.”, aldus Zwart.

Positieve impact

De ontwikkeling van deze Europese normen voor assistentiehonden kan leiden tot een positieve impact op de kwaliteit van de assistentiehonden zelf en de herkenbaarheid van assistentiehonden en hun gebruikers. De normcommissie Assistentiehonden heeft als doelstelling om een actieve inbreng uit Nederland in het CEN-traject te faciliteren en op die manier te komen tot bruikbare en professionele normen voor assistentiehonden. Normen die tevens (h)erkend worden door belanghebbenden als overheden en vervoerders.

Meer informatie

Voor informatie over de Europese werkgroepen of deelname aan de normcommissie Assistentiehonden kunt u contact opnemen met Laura Mout, Consultant AgroFood & Consument, via telefoon 015 2 690 436 of e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Laura Mout, Consultant AgroFood & Consument.

afc@nen.nl

015 2 690 436

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop