Experts normontwikkeling muziekinstrumenten gezocht

22-03-2018 Muziekinstrumenten worden niet alleen wereldwijd gebruikt, maar ook geproduceerd en gedistribueerd. De kwaliteits- en veiligheidseisen waaraan deze instrumenten voldoen, willen echter nog wel eens verschillen. China heeft daarom een voorstel ingediend om internationale normen (ISO) op te stellen om de kwaliteit, doelmatigheid en veiligheid van muziekinstrumenten te waarborgen. NEN zoekt geïnteresseerde partijen die willen meepraten over internationale normontwikkeling voor muziekinstrumenten.

Normen zijn niet nieuw voor de muziekinstrumentensector. Momenteel bestaan er ruim honderd nationale normen voor muziekinstrumenten en gerelateerde onderwerpen, waarbij de normen van Europese landen (zoals Duitsland, Tsjechië en Roemenië) dateren uit de jaren ‘70 en ‘80 van vorige eeuw.

Sinds de 21ste eeuw hebben met name Aziatische landen (zoals China en Zuid-Korea) nieuwe standaarden voor muziekinstrumenten ontwikkeld.

Deze ontwikkeling vraagt om een gestandaardiseerde aanpak om aspecten als kwaliteitsborging van instrumenten, internationale handel, eenduidige communicatie voor consumenten en traceerbaarheid van materialen goed te regelen.

Normen voor muziekinstrumenten

Het huidige voorstel voor internationale normontwikkeling voor muziekinstrumenten onderscheidt drie relevante deelgebieden. Ten eerste zullen normen worden gemaakt die bijdragen aan een heldere classificering en terminologie van muziekinstrumenten. Ten tweede zullen de algemene kwaliteitseisen aan de instrumenten en de gebruikte grondstoffen voor ontwerp worden vastgesteld, als ook de bijhorende testmethodes. Tot slot zullen ook internationale standaarden voor specifieke instrumenten worden ontwikkeld.

Interesse?

Heeft uw organisatie belang bij het ontwikkelen van normen voor muziekinstrumenten? NEN komt graag in contact met muziekinstrumentenateliers, distributeurs en importeurs, brancheorganisaties en overige geïnteresseerden. Voor meer informatie over dit voorstel en eventuele deelname kunt u contact opnemen met Hein Goeyens, consultant AgroFood & Consument, telefoon (015) 2 690 296 of e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hein Goeyens, consultant AgroFood & Consument.

(015) 2 690 296

afc@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop