Herziening normen voor schommels en glijbanen

17-05-2016 Producenten, toezichthouders, inspecteurs en ontwerpers van speeltoestellen opgelet! Er liggen in uw vakgebied herziene normdelen op stemming te wachten.

Veiligheid van speeltoestellen

Speeltoestellen voor openbaar gebruik moeten voldoen aan uitgebreide veiligheidseisen. De normenserie voor speeltoestellen, EN-1176, vormt de basis voor deze eisen. In de normen zijn maatregelen opgenomen – specifiek op risico’s van dit type product – die getroffen moeten worden om ongelukken te minimaliseren.
NEN-EN 1176 is verdeeld in een deel met algemene veiligheidseisen, een deel met eisen voor onderhoud en delen met specifiek aanvullende eisen voor verschillende typen speeltoestellen.

De nieuwe normen

De eerste versie van de reeks NEN-EN 1176 werd in 1998 ontwikkeld. Bij herziening vanaf 2014 bleek dat deel 2 en deel 3 van NEN-EN 1176 niet meer voldoen. Er is twee jaar gewerkt aan de nieuwe versies:

  • NEN-EN 1176-2 Playground equipment and surfacing - Part 2: Additional specific safety requirements and test methods for swings;
  • NEN-EN 1176-3 Playground equipment and surfacing - Part 3: Additional specific safety requirements and test methods for slides.

Deze normen bevinden zich op dit moment in het stadium van de allerlaatste stemming. Helaas is de stemming voor deze delen recent gesloten.

Wel kunt u nog in de openbare commentaarronde (prEN) voor NEN-EN 1176 Part 1: General safety requirements and test methods, mee stemmen. Deze sluit 21 augustus. Waarna de commentaren besproken worden tijdens de plenaire vergadering op 5 sept.

Discussieer mee

De overige delen van NEN-EN 1176 die worden herzien, zijn de volgende:

  • Part 1: General safety requirements and test methods
  • Part 4: Additional specific safety requirements and test methods for cableways
  • Part 5: Additional specific safety requirements and test methods for carousels
  • Part 7: Guidance on installation, inspection, maintenance and operation
  • Part 10: Additional specific safety requirements and test methods for fully enclosed play equipment

Het is zaak dat al deze normen zo goed en uitputtend mogelijk in de definitieve versie wordt gegoten. U kunt daarover mee beslissen en zo een bijdrage leveren aan de beheersing van veiligheid van speeltoestellen. Wilt u inspraak hebben in de bepaling van het Nederlandse standpunt over alle delen van de NEN-EN 1176? Wordt dan actief lid van de Nederlandse normcommissie 'Speeltoestellen'.

Commentaar indienen en meer informatie

Wilt u meer informatie over de werkzaamheden van de commissie en lidmaatschap, of wilt u als commissielid commentaar indienen, dan kunt u contact opnemen met Gillian Herpers, consultant NEN Agrofood en Consument, telefoon (015) 2 690 444 of e-mail gillian.herpers@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gillian Herpers.

(015) 2 690 444

gillian.herpers@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop