ISO voorstel voor Halalproducten en -diensten

09-12-2015 Halal, ofwel rein en toegestaan, is een islamitische term waarmee wordt aangegeven wat voor moslims geoorloofd is. Het gaat hierbij zowel om handelingen als om producten. Onder meer voor voedsel gelden speciale richtlijnen waar een moslim zich aan moet houden. Daarnaast kan een groot aantal producten (bijvoorbeeld levensmiddelen, cosmetica) en diensten (bijvoorbeeld toerisme, financiële diensten) als Halal worden aangeduid. Houdt uw organisatie zich bezig met Halalproducten of -diensten? Dan kan het voor u belangrijk zijn de internationale ontwikkelingen op het gebied van normalisatie van ISO te volgen.

Het normalisatie-instituut van de Verenigde Arabische Emiraten (ESMA) heeft het initiatief genomen voor het maken van internationale normen voor Halal. ESMA heeft bij ISO een voorstel ingediend voor het ontwikkelen van een internationale normenset (ISO normen) op het gebied van Halalproducten en -diensten. Het doel is eisen aan personeel, managementsystemen, testmethoden en conformiteitsbepaling te standaardiseren. Halalproducten en -diensten omvatten onder andere voeding, dranken, cosmetica, medicijnen, kleding, logistiek, financiën en toerisme. In het voorstel staat dat de norm(en) eveneens bestemd zijn voor certificatie.
De beoogde ISO norm is niet alleen bedoeld voor moslim consumenten, producenten en leveranciers van Halal-levensmiddelen, maar ook voor retail (supermarkten), adviserende partijen en controlerende instanties.

Rol van NEN

NEN heeft als neutraal standaardisatie instituut geen inhoudelijke mening over het voorstel. Voor het verkrijgen van de Nederlandse inbreng zoekt NEN contact met Nederlandse belanghebbenden, om hun mening te horen over dit voorstel uit de Verenigde Arabische Emiraten. Op basis van de ontvangen inbreng wordt - middels consensus van betrokken Nederlandse belanghebbende partijen - bepaald welke inbreng er gegeven wordt op het voorstel.

Brede markt voor Halal

Om te voorzien in de behoeften van moslims die in niet-islamitische landen wonen, is er een grote markt voor Halalproducten ontstaan. Vanuit deze groep is er een sterke, groeiende vraag naar een breed assortiment van Halalproducten en -diensten. Net als bij biologische of ‘fair trade’ producten worden keurmerken voor Halal toegepast. Echter, de bestaande Halalkeurmerken kennen geen uniformiteit als het op de inhoud en werkwijze voor de toetsing aan komt. Dit wordt mede veroorzaakt door verschillende interpretaties van Halal en individuele bedrijfsvoering. Een uniforme Halalnorm die de basis kan leggen voor Halalcertificering is dus zowel voor de consument, als voor bedrijven van belang. Daarnaast is het voor de export naar islamitische landen van belang dat producten voldoen aan de, door de betreffende landen erkende, eisen aan Halalproducten.

Meer informatie

Bent u een belanghebbende partij uit Nederland en wilt u uw mening geven over het voorstel van ISO? Of wilt u meer weten over normalisatie en NEN? Dan kunt u contact opnemen met NEN Agrofood & Consument, e-mail afc@nen.nl, telefoon (015) 2 690 351.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie of deelname aan de commissie kunt u contact opnemen met NEN AgroFood en Consument.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop