Informatiebijeenkomst ‘Europese normen voedselauthenticiteit en fraude’

06-02-2020 Op donderdag 13 februari organiseert NEN een bijeenkomst over een nieuw Europees initiatief voor het opstellen van CEN-normen voor de detectie en analyse van de authenticiteit van voedsel en voedselfraude. Tijdens de bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de stand van zaken en wordt onderzocht hoe Nederlandse partijen bij dit initiatief betrokken willen worden.

Medio 2019 heeft CEN, de Europese normalisatieorganisatie, een nieuwe technische commissie (CEN/TC 460) gestart die Europese normen gaat opstellen voor het bepalen van de authenticiteit van voedsel en de detectie van voedselfraude. Duitsland leidt de commissie. Vijf werkgroepen gaan werken aan methoden voor o.a. plantaardige olie, vlees, kruiden, koffie en honing. De methoden zijn gebaseerd op verschillende technieken, waaronder species analyse met DNA, isotoopanalyse en NMR. Naast methoden wil de CEN-commissie ook gaan werken aan normalisatie van het validatieproces van zogenaamde non-targeted methoden. De prioriteit ligt bij onderwerpen waar niet al andere CEN-commissie aan werken.

Nationale normcommissie

Gezien de getoonde belangstelling tot nu toe lijkt er voldoende interesse voor het oprichten van een nationale NEN-normcommissie voor dit onderwerp. Een lidmaatschap maakt het voor Nederlandse stakeholders mogelijk om aan dit Europese werk deel te nemen, zowel volgend als proactief.

Informatiebijeenkomst

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 13 februari 2020, 13.30 – 16.30 bij NEN in Delft. Tijdens de bijeenkomst geven Marcel de Vreeze (NEN) en Martin Alewijn (WFSR) een overzicht van de lopende activiteiten bij CEN/TC 460 en beantwoorden vragen. Deelname aan de informatiebijeenkomst is kosteloos.

Meer informatie en aanmelding

Voor informatie voor de informatiebijeenkomst en aanmelding kunt u contact opnemen met Marcel de Vreeze, Agrofood & Consument, telefoon 015 2 690 125 of e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop