Informatiebijeenkomst ontwikkeling ISO-norm internationaal vrijwilligerswerk

11-12-2015 NEN organiseert woensdag 13 januari een de informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van een ISO-norm over internationaal vrijwilligerswerk. Het doel van deze norm is het opstellen van voorwaarden voor internationaal vrijwilligerswerk. Dit initiatief moet misstanden uit de wereld helpen en zo deze sector verbeteren.

Bij de internationale normalisatie organisatie, ISO, ligt momenteel een voorstel voor de ontwikkeling van een internationale norm voor internationaal ‘vrijwilligers toerisme’. Reden hiervoor is om de prestatie van de sector te verbeteren, de voordelen voor ontvangende gemeenschappen te verhogen en het bewustzijn en vertrouwen onder consumenten in internationaal vrijwilligers toerisme te verbeteren.

Achtergrond normontwikkeling

Jaarlijks vertrekken duizenden Nederlanders naar het buitenland om daar vrijwilligerswerk te doen. Dit wordt veelal georganiseerd door een kleine stichting, lokale organisatie, derde partij, of een van de grotere reisorganisaties. Ondanks dat de bedoelingen om vrijwilligerswerk te doen uiteraard goed zijn, lopen er soms dingen mis. Bijvoorbeeld omdat vrijwilligers in gevaarlijke situaties terecht komen, vrijwilligerswerk gaan doen waar ze ongeschikt voor zijn, of omdat het beeld dat door een organisatie geschetst wordt niet overeenkomt met de werkelijkheid.

Informatiebijeenkomst

Het doel van de informatiebijeenkomst is de Nederlandse belanghebbende te informeren over het voorstel en feedback te krijgen die kan worden meegenomen de Nederlandse stem in deze internationale ontwikkeling. De bijeenkomst is bedoeld voor organisaties die direct en indirect betrokken zijn bij internationaal vrijwilligerswerk. De bijeenkomst bevat de volgende elementen:

  • Deelnemers worden geïnformeerd over de voorgestelde ISO-norm;
  • Sprekers vanuit het veld en de overheid geven hun visie op de huidige scope van de norm;
  • Feedback van de deelnemers op de scope en aanpak, zodat dit kan worden meegenomen in de Nederlandse stem op het voorstel;
  • Inventarisatie welke deelnemers betrokken zouden willen zijn bij de verdere ontwikkeling van de internationale norm door een NEN-normcommissie te starten.

Bijwonen

De bijeenkomst vindt plaats op woensdagmiddag 13 januari bij NEN in Delft. Aan het bijwonen zijn geen kosten verbonden. Meer informatie en aanmelden.
Voor vragen over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Robin Hoenkamp, consultant, telefoon (015) 2 690 189, e-mail robin.hoenkamp@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor vragen over deze bijeenkomst: Robin Hoenkamp, consultant.

(015) 2 690 189

robin.hoenkamp@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop